น้ำกับในหลวง

 


โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการเพื่อพสกนิกร มากมายที่จะทำให้ประชาชนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ที่พอเพียง


พระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ำ
พระสมัญญานามที่แสดงถึง
พรมหากรุณาธิคุณด้านน้ำ


พระราชดำรัสเรื่องการจัดการน้ำ
หน้า 1


พระราชดำรัสเรื่องการจัดการน้ำ
หน้า 2

[ประปาไทย.คอม]

รวบรวมโดย     :  นายไตรรงค์  ปิมปา    นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

แหล่งข้อมูล: