Prapathai.com

E-Book

ประปาสัมปทาน


 
e
-Books หนังสืออิเล็คทรอนิคส์

e-Books คือหนังสือในรูปแบบอิเล็คทรอนิคส์ ส่วนใหญ่เป็นประเภทที่มีนามสกุล .pdf  สามารถใช้โปรแกรม Adobe Acrobat ดูได้ สามารถอ่านได้ในคอมพิวเตอร์บ้าน คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค คอมพิวเตอร์มือถือ (PDA) หรือโทรศัพท์มือถือที่สนับสนุน e-Books และยังสามารถพิมพ์ได้เหมือนต้นฉบับที่เป็นหนังสือที่พิมพ์จากโรงพิมพ์ ทั้งภาพ ตัวหนังสือ และรูป แบบต่างๆ

การอ่าน e-Books ถ้าใช้ Browser (โปรแกรมดูอินเทอร์เน็ต) รุ่นใหม่ๆ เช่น Internet Explorer 6.0 ขึ้นไป จะสามารถอ่านได้เลยจากบราวเซอร์ เนื่องจากจะมีโปรแกรมเสริมที่ทำให้อ่านได้ ถ้าต้องการอ่าน เพียงคลิกเรื่องที่ต้องการอ่าน โปรแกรมบราวเซอร์จะเรียกใช้โปรแกรมเสริมและแสดงหนังสืออิเล็คทรอนิคส์ นั้นเลย หากยังไม่มีโปรแกรมเสริม บราวเซอร์จะแนะนำให้ท่านดาวน์โหลดโปรแกรมอ่านอีบุคส์ก่อน  หลังจากติดตั้งจะอ่านได้ที่หน้าต่างบราวเซอร์เลย

การเก็บ eBook หากต้องการอ่านภายหลังได้อีก โดยไม่ต้องต่อเชื่อมกับอินเทอร์เน็ต ต้องดาวน์โหลด ด้วยการ คลิกขวา เลือก Save Target As... แล้วบันทึกเก็บไว้อ่านในคอมพิวเตอร์ของท่าน เมื่อต้องการอ่าน ก็เปิดอ่านใน Acrobat  ได้

ทางลัด e-Books บางเล่ม สามารถคลิกแถบ Bookmarks ที่ซ้ายมือของหนน้าต่าง เพื่อดูสารบัญ หรือเมนูลัดเพื่อเข้าไปทางลัดไปยังเรื่องหรือหน้าที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว<<เลือกในเอกสาร>>

การใช้เวลาดาวน์โหลด ส่วนใหญ่ อาจต้องใช้เวลาดาวน์โหลด หรือรอดู มากกว่าข้อมูลทั่วไปในการอ่านในบราวเซอร์ เนื่องจากจะมีรายละเอียดเหมือนหนังสือ บางเรื่องจึงมีขนาดโตกว่า  แต่ประโยชน์คือเราสามารถบันทึกไว้อ่านได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต และสามารถพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์ได้โดยยังคงเหมือนต้นฉบับ อย่างไรก็ตาม ถ้าเปรียบเทียบกับ Word หรือ Excel หรือโปรแกรมสร้างเอกสารต่างๆ โปรแกรมนามสกุล .pdf จะเล็กกว่า และสามารถลดขนาดได้เหลือประมาณ 1 ใน 10 เท่านั้น ดังนั้นส่วนใหญ่ จึงมีขนาดเล็กกว่า ประมาณ 10 เท่า ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ดีในการดาวน์โหลดเพื่อเร็วขึ้น และข้อสำคัญคือผู้ชมไม่สามารถแก้ไขเอกสารนั้นได้ สามารถดูได้อย่างเดียว

หมายเหตุ eBooks ที่ให้บริการใน ประปาไทย.คอม สนับสนุนการทำงานจาก Acrobat Reader Version 5.0 ขึ้นไป หากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านมีเวอร์ชั่นต่ำกว่านี้ อาจไม่สามารถอ่านได้ หรืออ่านได้ไม่สมบูรณ์ ลองดาวน์โหลดได้จากเวบ Acrobat ล่างนี้

กลับไปหน้า ประปาไทย.คอม