ทางลัด

  น้ำกับในหลวง
  
มหาราชินีกับน้ำ
 
อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ สบจ
  โครงสร้าง, อำนาจหน้าที่
 
ประปาสัมปทาน

  เทคโนโลยีและมาตรฐาน
  การจัดสรรน้ำ
  งานวางแผน
 
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ
ใหม่!
  DOWNLOAD
  
 -
แบบมาตรฐานประปา
    - รายการประมาณราคา
    - คู่มือ, แบบฟอร์ม
    -
Ebooks
    - โปสเตอร์วันสำคัญ

   -
โครงการวิจัย สำนักงานทรัพยากรน้ำ
   ภาค 1 ร่วมกับ สำนักบริหารจัดการน้ำ
ใหม่!
ติดต่อเรา
   -
โทรศัพท์ภายใน

   - แผนที่กรมทรัพยากรน้ำ
     
ภาพกว้าง, ภาพใกล้

   ใหม่!  กรมทรัพยากรน้ำ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 ณ วัดพระบรมธาตุวรวิหาร จังหวัดชัยนาท  อ่านต่อ...

ประชาสัมพันธ์

 สำนักบริหารจัดการน้ำเข้าร่วมโครงการพบพระพบธรรม ครั้งที่ 3 ประจำเดือนสิงหาคม 2560  อ่านต่อ...
  สำนักบริหารจัดการน้ำ เข้าร่วมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนบริเวณท้องสนามหลวง  อ่านต่อ...
   สำนักบริหารจัดการน้ำเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2560 (Thailand Research Expo 2017)  อ่านต่อ...

นานาน่ารู้/ข่าวน้ำ

พระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากน้ำ
แนวทางการจัดการน้ำในชุมชนอย่างยั่งยืน
 เรื่องน่ารู้ของน้ำ
 วิธีผลิตน้ำสะอาดไว้ใช้ด้วยตนเอง
  โรคติดต่อและอันตรายที่มากับน้ำท่วม
คำนึงถึงน้ำ...เมื่อโลกไม่เป็นเช่นเดิม

ดาวน์โหลด

ใหม่! 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช (โปสเตอร์ชุดที่1)
ใหม่! 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช (โปสเตอร์ชุดที่2)
20 กันยายน วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติ (โปสเตอร์ชุดที่ 1)
20 กันยายน วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติ (โปสเตอร์ชุดที่ 2)
คู่มือแนวทางการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ e-Books

ประปาสัมปทาน

เมื่อวันที่ ๒๖ มค. ๖สบจ. ตรวจกำกับการประกอบกิจการประปาสัมปทานโครงการจัดสรรที่ดินโฉนดเลขที่ 740, 87123  และ 87124 จังหวัดปทุมธานี  อ่านต่อ
เมื่อวันที่ ๒๖ มค. ๖สบจ. ตรวจกำกับการประกอบกิจการประปาสัมปทานโครงการบ้านศุภลักษณ์ จังหวัดปทุมธานี  อ่านต่อ

เมื่อวันที่ ๒๕ มค. ๖สบจ.ตรวจกำกับการประกอบกิจการประปาสัมปทานโครงการหมู่บ้านพฤกษ์สราญ จังหวัดปทุมธานี อ่านต่อ

เมื่อวันที่ ๒๔ มค. ๖สบจ.ตรวจกำกับการประกอบกิจการประปาสัมปทานโครงการในเขตเทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี  อ่านต่อ

เมื่อวันที่ ๒๓ มค. ๖๑ สบจ.  ตรวจกำกับการประกอบกิจการประปาสัมปทานโครงการจัดสรรที่ดิน 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ
       

เทคโนโลยีน้ำ

 แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจสภาพระบบประปาหมู่บ้าน อ่านต่อ...
ประโยชน์ของน้ำ 25 ข้อและเคล็ดลับ ที่คุณควรรู้และนำไปใช้  อ่านต่อ....
การเลือกอุปกรณ์ประปาที่มีคุณลักษณะแบบไหนถึงจะเหมาะกับลักษณะการใช้งานจริง  อ่านต่อ

การจัดสรรน้ำ

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มฝายน้ำล้น ปกฝายน้ำล้น ฟอร์มฝายน้ำล้น
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มอ่างเก็บน้ำ ปกอ่างเก็บน้ำ ฟอร์มอ่างเก็บน้ำ
การบริหารน้ำเบื้องต้น คลิกดูข้อมูล
ความปลอดภัยในการใช้งานเคลน คลิกดูข้อมูล

การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ

การประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่องการบริหารจัดการความต้องการใช้น้ำ (International Conference on Water Demand Management among Competing Sectors) ครั้งที่ 2/2560 ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดา กรุงเทพฯ อ่านต่อ...

จดหมายข่าว สบจ.

ใหม่!ปีที่ 6 ฉบับที่ 21 ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 60 อ่านต่อ... 
ปีที่ 6 ฉบับที่ 20 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 60 อ่านต่อ...

 ปีที่ 6 ฉบับที่ 19 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 60 อ่านต่อ...

เว็บไซต์ ประปาไทย.คอม จัดทำโดย สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2271-6000 (
ต่อภายใน) โทรสาร 0-2298-6609  E-mail: prapathai@yahoo.com ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 27 ตุลาคม 2560 เวลา 11.19 น.
เว็บไซต์นี้ ออกแบบให้เหมาะสมกับโปรแกรมดูอินเตอร์เน็ต Internet Explorer 6.0, Mozilla Firefox 5.0 ขึ้นไป
ขนาดกว้าง 1,024 พิกเซล ขึ้นไป ขนาดตัวหนังสือปานกลาง

AmazingCounters.com
นับจำนวนผู้เข้าชมเวปไซต์ประปาไทยดอทคอม เริ่มวันที่ 10 สิงหาคม 2558