ำนักบริหารจัดการน้ำ อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ เรื่องการจัดการน้ำแบบผสมผสาน สำหรับองค์กรลุ่มน้ำ

      

        วันที่ 2 ธันวาคม 2559 สำนักบริหารจัดการน้ำ โดยส่วนจัดสรรน้ำ และส่วนส่งเสริมการจัดการ จัดอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ของสำนักฯ เรื่องการจัดการน้ำแบบผสมผสาน สำหรับองค์กรลุ่มน้ำ วิทยากรการบรรยาย โดยนายธรรมพงศ์ เนาวบุตร วิศวกรโยธาชำนาญการ ส่วนจัดสรรน้ำ สามารถ download เนื้อหาการบรรยาย ตามลิ้งค์ด้านล่าง
            1. การจัดการน้ำแบบผสมผสาน สำหรับองค์กรลุ่มน้ำ (พาวเวอร์พ้อย)
            2. การจัดการน้ำแบบผสมผสาน สำหรับองค์กรลุ่มน้ำ (
pdf)
         

 

[ประปาไทย.คอม] [อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ สบจ]

ส่วนส่งเสริมการจัดการ : รายงาน