ำนักบริหารจัดการน้ำ อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ เรื่องการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา

      

        เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 สำนักบริหารจัดการน้ำ โดยส่วนจัดสรรน้ำ และส่วนส่งเสริมการจัดการ จัดอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ เรื่องการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา วิทยากรการบรรยาย โดยนายธรรมพงศ์ เนาวบุตร วิศวกรโยธาชำนาญการ ส่วนจัดสรรน้ำ เนื้อหาการบรรยายประกอบด้วย
            1. คู่มือการจ้างที่ปรึกษา
            2. มติ ครม. ค่าจ้างที่ปรึกษา ลงวันที่ 20 พย. 2546
            3. มติ ครม. ค่าจ้างที่ปรึกษา ลงวันที่  8 สค. 2556
            4. ระเบียบพัสดุ พ.ศ. 2535


 

[ประปาไทย.คอม] [อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ สบจ]

ส่วนส่งเสริมการจัดการ : รายงาน