ำนักบริหารจัดการน้ำ อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ เรื่องความรู้ทั่วไปทางอุทกวิทยา

      

        วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 สำนักบริหารจัดการน้ำ โดยส่วนจัดสรรน้ำ และส่วนส่งเสริมการจัดการ จะจัดอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ เรื่องความรู้ทั่วไปทางอุทกวิทยา
วิทยากรการบรรยาย โดยนายธรรมพงศ์ เนาวบุตร วิศวกรโยธาชำนาญการ ส่วนจัดสรรน้ำ เนื้อหาการบรรยายประกอบด้วย


            1. ความรู้ทั่วไปทางอุทกวิทยา
           


 

[ประปาไทย.คอม] [อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ สบจ]

ส่วนส่งเสริมการจัดการ : รายงาน