ทางลัด

  น้ำกับในหลวง
  
มหาราชินีกับน้ำ
 
อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ สบจ
  โครงสร้าง, อำนาจหน้าที่
 
ประปาสัมปทาน

  เทคโนโลยีและมาตรฐาน
  การจัดสรรน้ำ
  งานวางแผน
 
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ
ใหม่!
  DOWNLOAD
  
 -
แบบมาตรฐานประปา
    - รายการประมาณราคา

    - คู่มือ, แบบฟอร์ม
    -
Ebooks
    - โปสเตอร์วันสำคัญ

   -
โครงการวิจัย ใหม่!
ติดต่อเรา
   -
โทรศัพท์ภายใน

   - แผนที่กรมทรัพยากรน้ำ
     
ภาพกว้าง, ภาพใกล้

ใหม่! สำนักบริหารจัดการน้ำ เข้าร่วมการประชุม The AICHR Regional Consultation on Right to Safe Drinking Water & Sanitation in ASEAN  
       
(emphasis on rural communities)  
อ่านต่อ...

ประชาสัมพันธ์

 ใหม่! สำนักบริหารจัดการน้ำ รวมพลังสร้างความดีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  อ่านต่อ...
  ใหม่! สำนักบริหารจัดการน้ำร่วมกิจกรรม ทส.จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจเรา  อ่านต่อ...
ใหม่! สำนักบริหารจัดการน้ำ ทำหน้าที่เป็นเวรเฝ้าฯ ในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันปิยะมหาราช พุทธศักราช 2560  อ่านต่อ...

นานาน่ารู้/ข่าวน้ำ

พระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากน้ำ
แนวทางการจัดการน้ำในชุมชนอย่างยั่งยืน
เรื่องน่ารู้ของน้ำ
วิธีผลิตน้ำสะอาดไว้ใช้ด้วยตนเอง
โรคติดต่อและอันตรายที่มากับน้ำท่วม
คำนึงถึงน้ำ...เมื่อโลกไม่เป็นเช่นเดิม

ดาวน์โหลด

ใหม่!14 พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
ใหม่!ลอยกระทง เทศกาลระลึกถึงพระคุณแห่งน้ำ
ใหม่! 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช (โปสเตอร์ชุดที่1)
ใหม่! 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช (โปสเตอร์ชุดที่2)
คู่มือแนวทางการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ e-Books

ประปาสัมปทาน

Flowchart กระบวนงานและขั้นตอนสัมปทานฯ
เมื่อวันที่ ๒ สค. ๖๐ สบจ. ส่วนกิจการประปาสัมปทาน โครงการเขาเขียว กอล์ฟ วิลเลจ  อ่านต่อ

เมื่อวันที่ ๒ สค. ๖๐ สบจ. ส่วนกิจการประปาสัมปทาน โครงการเขาเขียวคันทรี่คลับ อ่านต่อ

เมื่อวันที่ สค. ๖๐ สบจ. ส่วนกิจการประปาสัมปทาน ส่งเสริมการประกอบกิจการประปาสัมปทานในเขตพื้นที่จังหวัดนครนายก อ่านต่อ
       

เทคโนโลยีน้ำ

 แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจสภาพระบบประปาหมู่บ้าน อ่านต่อ...
ประโยชน์ของน้ำ 25 ข้อและเคล็ดลับ ที่คุณควรรู้และนำไปใช้  อ่านต่อ....
การเลือกอุปกรณ์ประปาที่มีคุณลักษณะแบบไหนถึงจะเหมาะกับลักษณะการใช้งานจริง  อ่านต่อ

การจัดสรรน้ำ

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มฝายน้ำล้น ปกฝายน้ำล้น ฟอร์มฝายน้ำล้น
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มอ่างเก็บน้ำ ปกอ่างเก็บน้ำ ฟอร์มอ่างเก็บน้ำ
การบริหารน้ำเบื้องต้น คลิกดูข้อมูล
ความปลอดภัยในการใช้งานเคลน คลิกดูข้อมูล

การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ

การประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่องการบริหารจัดการความต้องการใช้น้ำ (International Conference on Water Demand Management among Competing Sectors) ครั้งที่ 2/2560 ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดา กรุงเทพฯ อ่านต่อ...

จดหมายข่าว สบจ.

ใหม่!ปีที่ 6 ฉบับที่ 21 ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 60 อ่านต่อ... 
ปีที่ 6 ฉบับที่ 20 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 60 อ่านต่อ...

 ปีที่ 6 ฉบับที่ 19 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 60 อ่านต่อ...

เว็บไซต์ ประปาไทย.คอม จัดทำโดย สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2271-6000 (
ต่อภายใน) โทรสาร 0-2298-6609  E-mail: prapathai@yahoo.com ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.29 น.
เว็บไซต์นี้ ออกแบบให้เหมาะสมกับโปรแกรมดูอินเตอร์เน็ต Internet Explorer 6.0, Mozilla Firefox 5.0 ขึ้นไป
ขนาดกว้าง 1,024 พิกเซล ขึ้นไป ขนาดตัวหนังสือปานกลาง

AmazingCounters.com
นับจำนวนผู้เข้าชมเวปไซต์ประปาไทยดอทคอม เริ่มวันที่ 10 สิงหาคม 2558