ทางลัด

  น้ำกับในหลวง
  
มหาราชินีกับน้ำ
 
อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ สบจ
  โครงสร้าง, อำนาจหน้าที่
 
ประปาสัมปทาน

  เทคโนโลยีและมาตรฐาน
  การจัดสรรน้ำ
  งานวางแผน
 
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ

  ประหยัดน้ำ ปรับปรุงใหม่!
  DOWNLOAD
  
 -
แบบมาตรฐานประปา
    - รายการประมาณราคา

    - คู่มือ, แบบฟอร์ม
    -
Ebooks
    - โปสเตอร์วันสำคัญ

   -
โครงการวิจัย
  การปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน HOT
    
- Quality Standard and Assessment of Village Water Supply Systems  e-Books
  
 -
หลักเกณฑ์และ มาตรฐาน คุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน e-Books
     -
โปรแกรมประมวลผลมาตรฐานคุณภาพระบบประปาผิวดิน download
   - ปรแกรมประมวลผลมาตรฐานคุณภาพระบบประปาบาดาล download
ติดต่อเรา
   -
โทรศัพท์ภายใน

   - แผนที่กรมทรัพยากรน้ำ
     
ภาพกว้าง, ภาพใกล้

 สำนักบริหารจัดการน้ำ ร่วมงานและร่วมจัดนิทรรศการวันน้ำโลก และสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 อ่านต่อ...

ประชาสัมพันธ์

  ใหม่! สำนักบริหารจัดการน้ำ จัดพิธีรดน้ำ
ดำหัวผู้อำนวยการสำนักฯ
เนื่องในโอกาสวันขึ้น
ปีใหม่ไทย และวันสงกรานต์
อ่านต่อ...
   สำนักบริหารจัดการน้ำ เข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น โครงการ
พัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
(
E-Library)
 
อ่านต่อ...
  สำนักบริหารจัดการน้ำประชุมคณะทำงาน
ปรับปรุงคู่มือและหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน ครั้งที่ 7-4/2562  
อ่านต่อ...

นานาน่ารู้/ข่าวน้ำ

   9 ประเภทอาคารที่ต้องตรวจสอบ
โครงการประปาหมู่บ้านพลังงานแสงอาทิตย์ ลดรายจ่ายชุมชน แก้วิกฤติภัยแล้งแบบยั่งยืน
 20 กันยายน วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ 
วิธีป้องภัยหน้าฝน 
คนทับคล้อกว่า 3 พันครัวเรือน ครวญเจอภัย
แล้งขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค
 108 วิธีประหยัดพลังงาน
 การเลือกใช้ถังเก็บน้ำในอาคารบ้านเรือน

ดาวน์โหลด

ใหม่! คู่มือผู้ควบคุมการผลิตน้ำประปา ระบบประปาบาดาล รนาดอัตราการผลิต 2.5 และ20 ลบ.ม./ชม (ฉบับปรับปรุง) e-Books
ใหม่!คู่มือผู้ควบคุมการผลิตน้ำประปา ระบบประปาบาดาล รนาดอัตราการผลิต 7 และ10 ลบ.ม./ชม  (ฉบับปรับปรุง)
 e-Books
ใหม่!คู่มือผู้ควบคุมการผลิตน้ำประปา รบาดาล แบบ 3 in 1 ขนาดอัตราการผลิต 2.5, 5 , 10 และ 20 ลบ.ม./ชม.(ฉบับปรับปรุง) e-Books
ใหม่!คู่มือผู้ควบคุมการผลิตน้ำประปา ระบบประปาผิวดิน รนาดอัตราการผลิต 5,10 และ20 ลบ.ม./ชม. (ฉบับปรับปรุง) e-Books
ใหม่!คู่มือผู้ควบคุมการผลิตน้ำประปา ระบบประปาผิวดิน รนาดอัตราการผลิต 50 ลบ.ม./ชม (ฉบับปรับปรุง) e-Books

ประปาสัมปทาน

NEW!! รายงานผลแบบสำรวจความพึงพอใจการดำเนินการเกี่ยวกับสัมปทานประกอบกิจการประปา   อ่านต่อ
 ๒๘ กพ. - ๑ มีค. ๖๒ ส่วนกิจการประปาสัมปทาน ตรวจกำกับการประกอบกิจการประปาสัมปทานโครงการ บ้านศุภลักษณ์ บ้านพฤกษ์สราญ โครงการจัดสรรที่ดินโฉนดเลขที่ 740871243-4 จังหวัดปทุมธานี  อ่านต่อ
 ๒๗ กพ. ๖๒ ส่วนกิจการประปาสัมปทาน ตรวจกำกับการประกอบกิจการประปาสัมปทานโครงการเขาเขียวคันทรี่คลับ และเขาเขียว กอล์ฟ วิลเลจ  อ่านต่อ

๒๖ มค. ๖สบจ. ส่วนกิจการประปาสัมปทาน ตรวจกำกับการประกอบกิจการประปาสัมปทานโครงการจัดสรรที่ดินโฉนดเลขที่ 740, 87123 และ 87124 จังหวัดปทุมธานี  อ่านต่อ

เทคโนโลยีน้ำ

 แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจสภาพระบบประปาหมู่บ้าน อ่านต่อ...
ประโยชน์ของน้ำ 25 ข้อและเคล็ดลับ ที่คุณควรรู้และนำไปใช้  อ่านต่อ....
การเลือกอุปกรณ์ประปาที่มีคุณลักษณะแบบไหนถึงจะเหมาะกับลักษณะการใช้งานจริง  อ่านต่อ

การจัดสรรน้ำ

  รายงานสรุปผลารดำเนินงาน การจัดทำผังน้ำ
เส้นทางน้ำธรรมชาติและสมดุลน้ำ ในพื้นที่ สทภ 1-11
e-Books
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มฝายน้ำล้น ปกฝายน้ำล้น ฟอร์มฝายน้ำล้น
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มอ่างเก็บน้ำ ปกอ่างเก็บน้ำ ฟอร์มอ่างเก็บน้ำ

การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ

ประหยัดน้ำ ดาวน์โหลดเอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมและติดตามการประหยัดน้ำของหน่วยงานภาครัฐ ได้ที่นี่... ปรับปรุงใหม่!
โครงการส่งเสริมและติดตามการประหยัดน้ำของหน่วยงานภาครัฐ ความเป็นมาและการเตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการ อ่านต่อ...
 

จดหมายข่าว สบจ.

ใหม่!ปีที่ 8 ฉบับที่ 27 ประจำเดือน มค. - มีค. 62 อ่านต่อ...
ปีที่ 7 ฉบับที่ 26 ประจำเดือน ตค. - ธค. 2561 อ่านต่อ...
 ปีที่ 7ฉบับที่ 25ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน61อ่าoต่อ...
ปีที่ 7ฉบับที่ 24ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 61 อ่านต่อ...
ปีที่ 7 ฉบับที่ 23 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 61 อ่านต่อ...

เว็บไซต์ ประปาไทย.คอม จัดทำโดย สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2271-6000 (
ต่อภายใน) โทรสาร 0-2298-6609  E-mail: prapathai@yahoo.com ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 15.49 น.
เว็บไซต์นี้ ออกแบบให้เหมาะสมกับโปรแกรมดูอินเตอร์เน็ต Internet Explorer 6.0, Mozilla Firefox 5.0 ขึ้นไป ขนาดกว้าง 1,024 พิกเซล ขึ้นไป ขนาดตัวหนังสือปานกลาง

AmazingCounters.com
นับจำนวนผู้เข้าชมเวปไซต์ประปาไทยดอทคอม เริ่มวันที่ 10 สิงหาคม 2558