โครงการประปาหมู่บ้านพลังงานแสงอาทิตย์

                                                                                                            

โครงการประปาหมู่บ้านพลังงานแสงอาทิตย์ ลดรายจ่ายชุมชน แก้วิกฤติภัยแล้งแบบยั่งยืน

                    การใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภคในพื้นที่ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ มักเป็นไปในรูปแบบประปาหมู่บ้าน ซึ่งปัจจุบันนี้มีหมู่บ้านกว่า 7 หมื่นแห่ง ที่ใช้ระบบน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภค รวมถึงทำการเกษตรในรูปแบบต่างๆ แต่ประปาหมู่บ้านหลายแห่งกลับประสบปัญหาในเรื่องการบริหารงบประมาณ เพราะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเพื่อผลิตน้ำประปามากกว่ารายรับจากการเก็บค่าน้ำ ส่งผลให้หลายชุมชนประสบปัญหาในเรื่องระบบน้ำมาโดยตลอด

                ดังนั้น จึงมีหลายหน่วยงานในภาครัฐเริ่มมองหาทางเลือกใหม่ให้แก่ชุมชน โดยเฉพาะการใช้พลังงานทดแทนจากธรรมชาติ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการนำพลังงานแสงอาทิตย์ หรือโซลาร์เซลล์ มาใช้ เนื่องจากประเทศไทย เป็นประเทศเขตร้อน ทำให้มีแสงอาทิตย์สาดส่องมาต่อเนื่องตลอดแทบทั้งวัน การนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในระบบประปาหมู่บ้าน จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจมากในขณะนี้

                ล่าสุด โครงการประปาพลังงานแสงอาทิตย์ ได้ดำเนินการติดตั้งสำเร็จเป็นโมเดลต้นแบบแล้ว สามารถแก้ปัญหาได้จริงและอย่างยั่งยืน โดยโครงการดังกล่าวได้ติดตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ 1, หมู่ 3 และหมู่ 5 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก ซึ่งต้องประสบปัญหาการใช้น้ำและปัญหาค่าใช้จ่ายมาโดยตลอด

            กำนันสง่า มูลถี กำนันหมู่ 5 ต.ย่านรี เล่าให้ฟังว่า ในหมู่บ้านมีชาวบ้านอยู่ประมาณ 300 ครัวเรือน มีค่าผลิตน้ำประปาเดือนละ 1.7 หมื่นบาท สวนทางกับรายรับจากการเก็บค่าน้ำที่เก็บได้แค่ 1 หมื่นบาท ต้องติดลบเดือนละไม่น้อยกว่า 7,000 บาท จนปัจจุบันมีหนี้สะสมประมาณ 5 หมื่นบาท เพราะต้องไปกู้ยืมเงินมาจ่ายค่าไฟฟ้า ถ้าไม่จ่าย ไฟฟ้าจะถูกตัด ทำให้ผลิตน้ำประปาไม่ได้ ส่งผลให้ชาวบ้านเดือดร้อน

                "มีแนวคิดว่า จะเพิ่มค่าบริการค่าน้ำจาก 5 บาท เป็น 8 บาท และจะขยายเป็น 10 บาท สร้างความไม่พอใจให้แก่ชาวบ้าน จนถูกร้องเรียน หลังติดตั้งโครงการประปาพลังงานแสงอาทิตย์ ทำให้ค่าไฟลดเหลือเดือนละไม่กี่พันบาท ดีใจมากครับที่โซลาร์เซลล์ช่วยปลดหนี้ชุมชน” กำนันสง่า กล่าว

                ผู้ใหญ่วินัย พลมั่น ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ต.ย่านรี เล่าให้ฟังว่า หมู่ 3 มีชาวบ้านอยู่ประมาณ 200 ครัวเรือน ในแต่ละเดือนทางชุมชนจะจัดเก็บค่าบริการน้ำประปาหน่วยละ 5 บาท ซึ่งจะเก็บได้ประมาณ 1 หมื่นบาท แต่ก็ต้องนำมาจ่ายค่าไฟฟ้าสำหรับการผลิตน้ำประปาหมด ไม่มีเหลือไปทำอย่างอื่นเลย หลังติดตั้งประปาพลังงานแสงอาทิตย์ เหลือค่าไฟแค่หลักพัน ดีใจที่จะมีเงินเหลือไปพัฒนาชุมชน ให้อยู่ดีกินดีมากขึ้น

                ลุงตา สุยะมา ผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 1 ต.ย่านรี เล่าว่า ในหมู่บ้านมี 200 ครัวเรือน เก็บค่าน้ำได้เดือนละ 1.2 หมื่นบาท แต่ก็เสียค่าไฟไปเกือบหมดเหมือนกัน หลังติดตั้งโครงการประปาพลังงานแสงอาทิตย์ มิเตอร์ไฟฟ้าหยุดหมุนเลย ดีใจมาก และเสียงมอเตอร์สูบน้ำก็ไม่ดังหนวกหูเหมือนของเดิมอีกด้วย

            “ตอนที่ช่างมาติดตั้ง ก็มานั่งดูเขาทำงาน รู้สึกว่าติดตั้งไม่ยาก ใช้เวลาติดตั้งวันเดียวก็เสร็จ เพียงปรับเปลี่ยนอุปกรณ์บางอย่าง และมีแผงโซลาร์เซลล์เป็นตัวรับพลังงานแสงอาทิตย์มาแปรเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า เนื่องจากที่ ต.ย่านรี มีแสงแดดแทบทั้งวัน ทำให้ผลิตกระแสไฟได้มาก แทบไม่ต้องใช้ไฟหลวงเลย”

                การนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในยุคที่วิกฤติพลังงาน และวิกฤติภัยแล้ง เพราะนอกจากจะช่วยให้ชาวบ้านมีน้ำดื่ม น้ำกิน น้ำใช้ในช่วงหน้าร้อนแล้ว ยังช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า อีกทั้งลดภาระรายจ่ายของชาวบ้านได้อีกด้วย
                        

แหล่งที่มา : http://www.komchadluek.net/news/regional/

[ประปาไทย.คอม] [นานาน่ารู้]