เตรียมบ้านรับฤดูฝน

         

            ฤดูฝนในประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ในเขตมรสุม มีระยะเวลายาวนานกว่าฤดูกาลอื่นๆ คือกินเวลาถึง5 เดือน (ตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนตุลาคม) สภาพอากาศโดยทั่วไปมีฝนตกชุก บางครั้งมีลมพายุแรง ซึ่งอาจทำให้น้ำฝนไหลย้อนเข้าใต้กระเบื้อง เป็นสาเหตุให้ฝนรั่วเข้าสู่ภายในบ้าน รวมทั้งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้หาก การระบายน้ำไม่ดีพอ

            ดังนั้น การเตรียมบ้านเพื่อรับมือกับฤดูฝน ย่อมทำให้มั่นใจในความแข็งแรงและปลอดภัยของบ้านว่าจะสามารถผ่านพ้นฤดูฝนไปได้ด้วยดี ซึ่งกิจกรรมเหล่านั้นควรทำในช่วงฤดูหนาวและ ฤดูร้อนให้เสร็จเรียบร้อยเนื่องจากฤดูฝนเป็นช่วงเวลาที่งานก่อสร้างซ่อมแซมทำได้ไม่สะดวกเพราะฝนตกบ่อยๆ

            การดูแลบ้านช่วงฤดูฝนจึงไม่มีงานที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างของช่างมาก เพียงแต่สังเกตดูร่องรอยต่างๆ ที่ลมฝนมากระทำกับบ้าน และควรรอไว้แก้ไขในฤดูถัดไปเพื่อความสะดวกในการทำงานก่อสร้าง ยกเว้นกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งไม่สามารถรอซ่อมได้ เช่น ท่อน้ำรั่ว กระเบื้องมุงหลังคาแตกซึ่งทำให้น้ำฝนหยดทะลุฝ้าเพดานลงมาในห้อง เป็นต้น

            สำหรับกิจกรรมที่คนรักบ้านควรดูแลในช่วงฤดูฝน ได้แก่

        • เวลาที่ฝนตกหนักๆ แล้วมีน้ำรั่วไหลลงมา ให้สังเกตดูพฤติกรรมของน้ำฝนว่าไหลไปทิศทางใด ทำความเสียหายให้กับส่วนใดของบ้านบ้าง โดย
          เฉพาะตามรอยต่อที่ผนัง ควรบันทึกข้อมูลโดยละเอียด และถ้าเกิดน้ำรั่วซึมที่ผนังหรือฝ้า ให้ตรวจหาสาเหตุและแก้ไขตามโอกาสและเวลาที่เหมาะสม
        • ดูแลอย่าให้รางน้ำฝนอุดตันเพราะจะทำให้น้ำไหลย้อนเข้าภายในบ้าน และดูแลอย่าให้มีเศษวัสดุกิ่งไม้ปลิวมากระทบหลังคาบ้าน
        • หลังฝนตกควรทำความสะอาดพื้นผิวรอบบ้านเพื่อไม่ให้เศษขยะไปทับถมในท่อระบายน้ำ
        • ตักขยะเศษใบไม้เศษดินโคลนออกจากบ่อดักขยะเพื่อให้ท่อระบายน้ำไม่อุดตัน

        สิ่งที่ต้องทำในช่วงฤดูฝน

        - สังเกตพฤติกรรมของน้ำฝนที่กระทำกับบ้าน หากตรวจพบร่องรอยน้ำฝนรั่วซึม ให้จดบันทึกไว้
        - เรียกช่างเข้ามาตรวจหาสาเหตุหากพบรอยด่างน้ำฝนในตัวบ้าน รีบจัดการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนในช่วงฤดูฝน และรอให้หมดฤดูฝนแล้วค่อย
          ทำการซ่อมแซมแก้ไขให้เรียบร้อย
        - เก็บกวาดเศษใบไม้แห้งรอบบ้านที่มักจะร่วงหล่นมามากในฤดูร้อนเพื่อไม่ให้ไปอุดตันท่อระบายน้ำ
        - ตัดริดกิ่งต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ตัวบ้านให้สั้น เพื่อป้องกันไม่ให้กิ่งไม้โดนตัวบ้านเวลามีลมพายุแรงๆ และเพื่อไม่ให้สัตว์เลื้อยคลานใช้เป็นทางเดินเข้าสู่
          ภายในบ้าน
        - จัดเก็บพวกเฟอร์นิเจอร์ที่นำออกมาใช้นั่งเล่นที่ระเบียง หรือเฉลียงในช่วงฤดูร้อนเข้าไปเก็บในบ้านหรือใต้หลังคาเพื่อไม่ให้โดนฝน
        - ภาชนะจำพวกถังน้ำที่วางอยู่นอกตัวบ้าน ควรจับวางคว่ำไว้ เพื่อไม่ให้มีน้ำขังและกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
        - หมั่นทำความสะอาดรางน้ำฝน อย่าปล่อยให้มีเศษใบไม้หรือเศษขยะไปอุดตัน
        - หมั่นตักขยะพวกเศษใบไม้ เศษดินโคลนในบ่อดักขยะ และท่อระบายน้ำรอบบ้าน เพื่อไม่ให้ท่ออุดตัน
        - หมั่นเก็บกวาดขยะใบไม้ที่บริเวณระเบียงหรือเฉลียง อย่าให้ไปปิดกั้นท่อระบายน้ำ เพราะเมื่อฝนตกหนักๆ เศษขยะอุดตันจะทำให้น้ำระบายไม่ทันและ
          ทำให้เกิดน้ำท่วมเข้าภายในบ้านได้โดยไม่รู้ตัว
        - หลังฝนตก ควรขัดล้างพื้นรอบบ้านอย่าให้มีตะไคร่จับหรือเป็นคราบดินโคลน เพราะอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ ลื่นหกล้มได้ง่าย

แหล่งที่มา : บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

รายงาน :  สุญาณี สุทธิพงศ์ ส่วนส่งเสริมการจัดการ

[ประปาไทย.คอม] [นานาน่ารู้]