ขั้นตอนการประมูลงานก่อสร้าง

                หากท่านอยากหาผู้รับเหมาที่มีประสิทธิภาพในการสร้างบ้านใหญ่ ๆ โรงงานอพาร์ตเมนต์ คอนโดฯ หรืออาคารอื่น ๆ หลังจากแบบเสร็จสิ้นแล้วควรจะมีการเปิดประมูลอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นธรรม จะได้งานที่ดีและราคาไม่สูงเกินจริง (รวมทั้งได้บุคลากรและทีมงานที่มีพื้นฐานในการแก้ปัญหาด้วยพื้นฐานเดียวกัน)

          
            ผู้ออกแบบที่ดี จะสามารถปรับแบบให้เจ้าของพอใจมีความปลอดภัยและสวยงามโดยอยู่ในราคาที่เหมาะ สม เหมือนกับที่สภาวิชาชีพทั้งสภาวิศวกรและสภาสถาปนิกระบุไว้ ว่าจะต้องดำรงอยู่ในจรรยาบรรณที่ดี และไม่รับเงินจากทางผู้รับเหมาหรือผู้ขายวัสดุรายอื่น ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมและมีหน้าที่กระทั่งช่วยตรวจสอบว่าผู้รับเหมามีการ “ฮั้ว” กันหรือไม่ ก่อนอื่นใดต้องดูพอร์ท (Port) หรือ แฟ้มงานที่ผ่านมาของผู้รับเหมา ว่าได้มาตรฐานเดียวกับที่ต้องการหรือไม่ เช่นงานโรงงานของเราประมาณ 100 ล้านบาท เค้าควรจะมีโพรไฟล์ (Profile) งานระดับนี้อย่างน้อย 3 งาน ภายใน 5 ปี และควรจะสอบถามบริษัทที่ผู้รับเหมาอ้างอิงถึงจริง ๆ ว่าเคยทำหรือไม่

1. การประมูลจะต้องเริ่มที่การขายแบบหรือถ้าโครงการไม่ใหญ่มากอาจจะแจกแบบให้ ผู้รับเหมา โดยจะมีวันเวลา กำหนด เช่น โรงงาน ก. จะขายแบบ วันที่ 
    11 สิงหาคม และชี้แจงแบบ ในวันที่ 20 สิงหาคม ณ สถานที่ก่อสร้าง เวลา 13.30 น.

2. ขั้นตอนการคิดราคา และส่งคำถามสู่ผู้ออกแบบและต้องส่งให้ที่ปรึกษาหรือคอนซัลท์ (Consult) ด้วย ช่วงขั้นตอนนี้คอนซัลท์หรือที่ปรึกษาหรือบางครั้ง
    อาจเป็นตัวแทน เจ้าของเริ่มมีบทบาท ซึ่งต้องมีหัวใจเป็นธรรมและมีพื้นฐานที่พร้อมรับฟัง ก็จะทำให้ได้งานที่ดีและถูกต้อง

3. เมื่อนัดวันส่งราคาที่เจ้าของเช่นประมาณ 25 ก.ย. พร้อมกับการเปิดซอง หลังจากนั้นประมาณ 2 อาทิตย์ถึง 1 เดือน ประมาณ 5-10 ต.ค. อาจมีการ
    ประกาศเลือกผู้รับเหมาโดย

1. จ่ายเงินประกันซอง 3-5% ของมูลค่าการก่อสร้าง (หากไม่รับงานขอยึดเงิน) ในสัญญาต้องระบุไว้

2. ผู้รับเหมาต้องมีการจ่ายเงินประกันสัญญาหลังจากได้ผู้รับเหมาแล้ว 3-5% จากมูลค่าก่อสร้าง

3. มีการหักเงินประกัน 5% ของทุกงวด และรับคืนหลังงานก่อสร้างเสร็จสิ้นสมบูรณ์

4. ผู้รับเหมาที่ประมูลแพ้โดยส่วนใหญ่ เจ้าของก็ไม่ได้ให้ค่าใช้จ่ายเพื่อมาประมูลเพราะถือว่าเป็นการอาสามาเสนอ ราคา (ผู้เขียนมักได้รับ อีเมล มาถาม) และโดยทั่ว ๆ ไปก็ไม่ได้อาสามาขอคุมงานให้หลังจากประมูลแพ้เพราะจะเป็นการขัดแย้งในตัวเอง และจะเป็นการผิดจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างร้ายแรง

5. สัญญาจะกำหนดว่าเสร็จใน 12 เดือน หรือ 18 เดือนแล้วแต่ขนาดของโปรเจคท์ หลังจากนำ หรือเช็คมาแลกเงินประกัน 1 ปี ค่อยมาเก็บเงินประกันคืนทั้งหมด เป็นอันเสร็จสิ้นงานก่อสร้างอย่างสมบูรณ์
 

           ข้อสุดท้ายฝากถึงผู้ประกอบวิชาชีพอย่าลืมแสดงใบอนุญาตวิชาชีพว่ามีจริงและ ยังสามารถประกอบวิชาชีพ แก่เจ้าของโครงการทั้งผู้ออกแบบ, ที่ปรึกษาและผู้รับเหมา และท้ายสุดต้องมีคุณธรรมที่ดีจากผู้ประกอบวิชาชีพ เพราะไม่มีการสอบใบประกอบวิชาชีพ นอกจากจิตใจที่ดีงามจริง ๆ.

แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 25 สิงหาคม 2555

รายงาน :  เจริญชัย จิรชัยรัตนสิน ส่วนส่งเสริมการจัดการ

[ประปาไทย.คอม] [นานาน่ารู้]