ห้องสุขาพลังงานแสงอาทิตย์ ผลิตไฟฟ้าและก๊าซไฮโดรเจน

        
       
เป็นอีกความพยายามของบิล เกตส์ ที่จะนำนวัตกรรมเข้าไปยกระดับคุณภาพชีวิต สุขอนามัยของผู้คนในพื้นที่ห่างไกล โดยเฉพาะเรื่องการขับถ่าย ซึ่งส้วมหรือสุขาแบบที่คนในเมืองใช้ บางทีก็ไม่เหมาะกับบางพื้นที่ ซึ่งไม่มีทั้งน้ำ ไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาลที่ดี
 

            
            มูลนิธิบิล และเมลินดา เกตส์ (Bill & Melinda Gates Foundation)ได้จัดแข่งขันออกแบบห้องสุขาแห่งอนาคตชิงเงินรางวัล 100,000 ดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาระบบสุขอนามัยของประชากรในประเทศยากจนทั่วโลก ซึ่งมีผู้ส่งผลงานการออกแบบสุขาแห่งอนาคตเข้าร่วมถึง 28 ราย

        มีผลงานของนัก วิทยาศาสตร์จากทั่วโลก ที่ช่วยกันออกแบบห้องสุขาแห่งอนาคต เพื่อพัฒนาสุขอนามัยของคนยากจนทั่วโลก

        โดยมีกติกาว่า ต้องออกแบบเป็นสุขาหรือส้วมที่ไม่ใช้น้ำ ไม่ใช้ไฟฟ้า ไม่มีระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล ไม่ปล่อยมลพิษ ต้องใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานที่กักเก็บจากของเสียหรือพลังงานหมุนเวียน และที่สำคัญต้องใช้ต้นทุนไม่ถึง 5 เซนต์ต่อวัน

        รูปแบบห้องสุขาแห่งอนาคตที่ส่งเข้ามาประกวดนั้น มีตั้งแต่ใช้ระบบคลื่นไมโครเวฟเปลี่ยนของเสียให้เป็นไฟฟ้า หรือใช้น้ำปัสสาวะในการชำระล้างของเสียลงสู่ชักโครก ใช้ตัวอ่อนของแมลงวันในการย่อยสลายของเสียกลายเป็นอาหารสัตว์แบบไม่ทำลาย สิ่งแวดล้อม

        ปรากฏว่า ผู้ชนะการออกแบบห้องสุขาแห่งอนาคตได้แก่ ทีมจากสถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนีย นำโดยศาสตราจารย์ไมเคิล ฮอฟแมน กับแนวคิดสุขาพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งสามารถผลิตก๊าซไฮโดรเจนและไฟฟ้าได้พร้อม ๆ กัน เป็นส้วมที่จัดการตัวเองได้ทั้งระบบ สามารถใช้เป็นแหล่งพลังงาน เพราะเป็นห้องส้วมที่ผลิตก๊าซไฮโดรเจนและไฟฟ้าได้ในเวลาเดียวกัน

        ทางมูลนิธิฯ คาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ 3 ปี เพื่อผลิตส้วมแห่งอนาคตออกมาใช้งานจริงในพื้นที่ห่างไกลและยากจน.

แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 23 สิงหาคม 2555

รายงาน :  เจริญชัย จิรชัยรัตนสิน ส่วนส่งเสริมการจัดการ

[ประปาไทย.คอม] [นานาน่ารู้]