การบริหาระบบประปา
การดูแลการผลิต และการบริหารกิจการประปา

ใหม่! กรมทรัพยากรน้ำ พัฒนาน้ำสะอาดที่โครงการหลวงตีนตก สนองพระมหากรุณาธิคุณ
กรมทรัพยากรน้ำ ทำระบบน้ำดื่มสะอาดที่โครงการหลวงวัดจันทร์
กรมทรัพยากรน้ำ สนองพระมหากรุณาธิคุณ ทำถังกรองน้ำดื่ม“แม่ฟ้าหลวง”
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
การใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า(คลิปแอมป์)
แหล่งน้ำผลิตน้ำประปามีคุณค่า ควรช่วยกันดูแลและรักษา
ลวดเส้นเล็กๆที่ผูกมาตรวัดน้ำกันขโมยได้จริงหรือ ??
ปัญหาของชุมชนที่มีระบบประปาอยู่แล้ว
ระบบประปาเคลื่อนที่ ทำงานอย่างไร
การจัดสร้างระบบประปาและการจัดหาน้ำให้ชุมชนต้องทำอย่างไร
เครื่องวัดความขุ่นไทยประดิษฐ์
รู้จัก ประปาสนาม กันเถอะ
ระบบน้ำดิบของการประปา
แนวคิดง่ายๆในการทำระบบประปาภายในบ้านเรา
การจัดสร้างระบบประปาและการจัดหาน้ำให้ชุมชน
แนวทางการจัดหาน้ำสะอาดสำหรับหมู่บ้าน
ไฟฟ้าประปาหน้าฝน
มาตรฐานคุณภาพน้ำ
เมื่อก๊อกน้ำรั่ว
เราจะช่วยกันรักษาแหล่งน้ำได้อย่างไร
สูตรเด็ด เกร็ดประหยัดน้

 

เรื่องก่อสร้างระบบประปา เป็นเรื่องยาก
กว่าที่หมู่บ้านจะได้ประปาดีๆ มาสักระบบหนึ่ง

แต่เรื่องทียากกว่า คือทำอย่างไร จะบริหารจัดการระบบประปา
ให้ได้น้ำประปาสะอาด เพียงพอ ทั้งปริมาณ
และคุณภาพกับความต้องการของหมู่บ้าน
โดยไม่ใช้ค่าใช้จ่ายสูงเกินไป และไม่ขาดทุน

ผู้ผลิตน้ำประปาทุกท่าน ได้รับการอบรมอย่างเข้มงวดอยู่แล้ว มีคู่มือ ช่วยจดจำอยู่แล้ว
คอลัมน์นี้เกิดขึ้นเพื่อเพิ่มแนวคิด การแก้ปัญหาง่ายๆ ด้วยตนเอง
ในระบบประปาหมู่บ้าน และข่าวสารที่มีประโยชน์กับการบริหารจัดการ

กรณีเกินความสามารถ หรือไม่เข้าใจ  สามารถติดต่อสำนักงานทรัพยากรน้ำภาคในเขตที่ดูแลท่านอยู่ได้เสมอ

 

} ประปาไทย.คอม | นานาน่ารู้