วันสำคัญเกี่ยวกับน้ำ

ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำ กับสิ่งแวดล้อม มนุษย์ สัตว์ พืช ก่อเกิดผลกระทบมากมาย
กำเนิดวัฒนธรรม ประเพณี  ความเชื่อต่างๆ น้ำสำคัญจนมีวัน
เพื่อให้ความสำคัญของน้ำ ในแต่ละเรื่องราว

ลิกดูวันที่ต้องการ เพื่อดูเรื่องราวของวันสำคัญของน้ำ
ใหม่! 5 ธันวา มหาราช (โปสเตอร์ชุดที่1)
ใหม่! 5 ธันวา มหาราช (โปสเตอร์ชุดที่2)
 14 พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
 ลอยกระทง เทศกาลระลึกถึงพระคุณแห่งน้ำ
  23 ตุลาคม วันปิยมหาราช (โปสเตอร์ชุดที่1)
  23 ตุลาคม วันปิยมหาราช (โปสเตอร์ชุดที่2)
 20 กันยายน วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติ (โปสเตอร์ชุดที่ 1)
 20 กันยายน วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติ (โปสเตอร์ชุดที่ 2)
 12 สิงหาวันแม่แห่งชาติ (โปสเตอร์ชุดที่1)
 12 สิงหาวันแม่แห่งชาติ (โปสเตอร์ชุดที่2)
 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
 วันเข้าพรรษา ฤดูแห่งน้ำ เวลาแห่งบุญ
 วันอาสาฬหบูชา
 วันสิ่งแวดล้อมโลก  5 มิถุนายน 2560 (โปสเตอร์ชุดที่1)
 วันสิ่งแวดล้อมโลก  5 มิถุนายน 2560 (โปสเตอร์ชุดที่2)
 วันพืชมงคล พระราชพิธีเริ่มฤดูฝน ต้นเวลาแห่งน้ำ (โปสเตอร์ชุดที่1)
 วันพืชมงคล พระราชพิธีเริ่มฤดูฝน ต้นเวลาแห่งน้ำ (โปสเตอร์ชุดที่2)
 เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ (โปสเตอร์ชุดที่1)
 เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์(โปสเตอร์ชุดที่2)
 22 มีนาคม วันน้ำโลก
 2 กุมภาพันธ์ วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
 สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑
 วันอาสาฬหบูชา
 วันเข้าพรรษา ฤดูแห่งน้ำ เวลาแห่งบุญ
 น้อมส่งเสด็จ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สู่สวรรคาลัย
  วันเข้าพรรษา ฤดูแห่งน้ำ เวลาแห่งบุญ
   วันอาสาฬหบูชา
 วันพืชมงคล พระราชพิธีเริ่มฤดูฝน ต้นเวลาแห่งน้ำ


 

 

> ประปาไทย.คอม > นานาน่ารู้