จนท.ส่วน สจ. และ ส่วน วผ. ร่วมแสดงความยินดีกับท่าน สุวิทย์ ขัตติยวงค์

            

                   เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 เจ้าหน้าที่ ส่วนส่งเสริมการจัดการ พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนวางแผน สำนักบริหารจัดการน้ำ มอบแจกันดอกไม้ ร่วมแสดงความยินดีกับ ท่านสุวิทย์ ขัตติยวงค์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ โดยก่อนหน้านี้ ท่านดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง และท่านได้ให้โอวาทแก่คณะเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติงานให้เต็มความสามารถ


 

ส่วนส่งเสริมการจัดการ สำนักบริหารจัดการน้ำ รายงาน

|ข่าวน้ำ | ประปาไทย.คอม |