รมว.ทส. ปล่อยคาราวานเพื่อบรรเทาภัยพิบัติด้านน้ำแก่ประชาชนทั่วประเทศ

           นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีการปล่อยคาราวานเพื่อบรรเทาภัยพิบัติด้านน้ำแก่ประชาชนทั่วประเทศ เมื่อวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2556 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อ ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบกับภัยพิบัติด้านทรัพยากรน้ำได้อย่าง ทันท่วงที ทั้งน้ำท่วม และภัยแล้ง ซึ่งสามารถลดความเสียหายที่เกิดอาจจะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนในประเทศ ให้ประชาชนมีน้ำกินใช้กันอย่างสมบูรณ์[ประปาไทย.คอม] [ข่าวน้ำสะอาด]

แหล่งข่าว: สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
รายงาน
: เจริญชัย จิรชัยรัตนสิน   วิศวกรชำนาญการ