กรมทรัพยากรน้ำ ร่วมจัดนิทรรศการในงาน กิจกรรมรวมใจรักษ์น้ำ ประจำปี 2556

                 สำนักบริหารจัดการน้ำ สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ สำนักวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยา และกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง ได้ร่วมจัดนิทรรศการในงาน กิจกรรมรวมใจรักษ์น้ำ ประจำปี 2556 ซึ่งจัดโดยการประปานครหลวง ในวันที่ 1 มีนาคม 2556 ณ การประปานครหลวง ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

     โดยในส่วนของสำนักบริหารจัดการน้ำ ได้สนับสนุนแบบจำลองแสดงการทำงานของระบบประปาผิวดิน ROLL UP แสดงข้อมูลระบบประปาแบบบาดาล และROLL UP แสดงข้อมูลระบบประปาแบบผิวดิน พร้อมจัดวิทยากรให้ความรู้ ความเข้าใจให้แก่นักเรียน และคณะครูอาจารย์จากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 15 โรงเรียน และประชาชนที่สนใจทั่วไป[ประปาไทย.คอม] [ข่าวน้ำสะอาด]

แหล่งข่าว: สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
รายงาน
: เจริญชัย จิรชัยรัตนสิน   วิศวกรชำนาญการ