ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายเสรี โสภณดิเรกรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นมานั้น ในวันนี้ เวลา 10.00 น. โดยประมาณ คณะเจ้าหน้าที่สำนักบริหารจัดการน้ำ นำโดย นายเอนก ชมพานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักฯ เข้ามอบแจกันดอกไม้ แสดงความยินดีกับท่านเสรี โสภณดิเรกรัตน์ ในวาระดังกล่าว
 
 

 
 

                                                              จัดทำโดย  :    ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

                                                                           สำนักบริหารจัดการน้ำ

 
 

 
 

[ประปาไทย.คอม] [ข่าวน้ำสะอาด]