ขอแสดงความยินดีกับนายเอนก  ชมพานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 คนใหม่

          ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายเอนก  ชมพานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำ ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 ในวาระโอกาสนี้ เจ้าหน้าที่สำนักบริหารจัดการน้ำ นำโดย     นางจรรยา  ไตรรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน ได้มอบพระพุทธรูปและของที่ระลึก เพื่อแสดงความยินดีแก่ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 คนใหม่ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา
 
 

       

 

                                                              จัดทำโดย  :    ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

                                                                           สำนักบริหารจัดการน้ำ

 
 

 
 

[ประปาไทย.คอม] [ข่าวน้ำสะอาด]