รดน้ำขอพรในวันสงกรานต์ 2556

          เนื่องในวันสงกรานต์ เจ้าหน้าที่สำนักบริหารจัดการน้ำ ร่วมพิธีรดน้ำขอพรจาก นายเอนก ชมพานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำ ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. โดย นายคณพศ วรรณดี ผู้อำนวยการส่วนจัดสรรน้ำ เป็นตัวแทนเจ้าหน้าที่สำนักบริหารจัดการน้ำ กล่าวคำอวยพรและขอพรผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
 
 

                                      

                                                              จัดทำโดย  :    ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

                                                                           สำนักบริหารจัดการน้ำ

 
 

 
 

[ประปาไทย.คอม] [ข่าวน้ำสะอาด]