สำนักบริหารจัดการน้ำ ร่วมจัดนิทรรศการ โครงการ ภูมิรักษ์ พิทักษ์น้ำฯ

           เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ สำนักบริหารจัดการน้ำ ร่วมจัดนิทรรศการ โครงการ ภูมิรักษ์ พิทักษ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ในวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ ซึ่งในช่วงเช้ามีการล่องเรือคลองแสนแสบ และเดินรณรงค์ เพื่อสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์แม่น้ำ คู คลอง รวมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการภูมิรักษ์ พิทักษ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ ที่จัดขึ้น  ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ โดยมีการจัดนิทรรศการวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ การประกวดแข่งขันวาดภาพในหัวข้อ “รวมใจภักดิ์ อนุรักษ์ แม่น้ำ คู คลอง”  ต่อมาช่วงบ่ายเป็นการเปิดโครงการฯ โดย นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน พิธีเริ่มด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดกรวยถวายราชสักการะ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมท่านผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก คณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรน้ำ และอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ร่วมกัน ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี/เพลงสดุดีมหาราชา ต่อด้วยอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (นายนิทัศน์ ภู่วัฒนกุล) กล่าวรายงานการจัดงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิดงาน ภายในงานมีการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดแข่งขันวาดภาพฯ  จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะ เดินชมนิทรรศการ ซึ่งในส่วนของสำนักบริหารจัดการน้ำได้นำโมเดลจำลองการทำงานของระบบประปาบาดาล และระบบประปาผิวดิน มาจัดแสดงในงานพร้อมทั้งแจกโปสเตอร์และแผ่นพับการประหยัดน้ำ ให้กับผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย[ประปาไทย.คอม] [ข่าวน้ำสะอาด]

แหล่งข่าว: สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
รายงาน
: เจริญชัย จิรชัยรัตนสิน   วิศวกรชำนาญการ