สำนักบริหารจัดการน้ำ ร่วมงานนิทรรศการ น้ำกับพลังงาน เนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลก
 

                    นายชูพันธ์ บุณยเนตร ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำ พร้อมเจ้าหน้าที่ของสำนักบริหารจัดการน้ำ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการจัดนิทรรศการ “น้ำกับพลังงาน” เนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลก ในวันที่ 21 มีนาคม 2557 ณ แฟชั่นฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร

           
                     นายสุรพล ปัตตานี รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การจัดนิทรรศการ “น้ำกับพลังงาน” เนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลก ในวันที่ 21 มีนาคม 2557 ณ แฟชั่นฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร โดยมี นายนิวัติชัย คัมภีร์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กล่าวรายงาน

                นิทรรศการ“น้ำกับพลังงาน” เนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลก ของ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2557 ณ แฟชั่นฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร
แบ่งนิทรรศการออกเป็น
    -นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสำมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
    -นิทรรศการ World Water Day
    -นิทรรศการ สัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
    -นิทรรศการ น้ำกับพลังงาน
    -นิทรรศการพลังงานน้ำในไทย และต่างประเทศ[ประปาไทย.คอม] [ข่าวน้ำสะอาด]

แหล่งข่าว: สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ