คณะเจ้าหน้าที่ของสำนักบริหารจัดการน้ำ อวยพรผู้บริหารต้อนรับปีใหม่ 2556

          นายเอนก ชมพานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำ นำทีมคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักฯ ร่วมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เข้าอวยพรปีใหม่ผู้ใหญ่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำ และผู้บริหารกรมควบคุมมลพิษ พร้อมรับพรปีใหม่จากท่านผู้บริหาร เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว สร้างความปิติยินดีแก่คณะเจ้าหน้าที่ฯ เป็นอย่างยิ่ง
   
   
††† อวยพรปีใหม่รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายสุรพล ปัตตานี)
   
   
   
††† อวยพรปีใหม่รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล)
   
   
   
††† อวยพรปีใหม่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง)
   
   
   
††† อวยพรปีใหม่อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (นายนิทัศน์ ภู่วัฒนกุล)
   
   
   
††† อวยพรปีใหม่รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (นายนิวัติชัย คัมภีร์)
 
 

 

   
††† อวยพรปีใหม่รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (นายชัยพร ศิริพรไพบูลย์)
   

   
   
††† อวยพรปีใหม่รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (นายเสรี โสภณดิเรกรัตน์)
 

 

   
 

 

   

                                                           จัดทำโดย  :    ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

                                                                           สำนักบริหารจัดการน้ำ

   
   

   
   

[ประปาไทย.คอม] [ข่าวน้ำสะอาด]