สำนักบริหารจัดการน้ำ จัดฝึกอบรม “การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ รถบรรทุก และรถบรรทุกพร้อมเครน”
 

                 เมื่อวันที่ 22-24 ธันวาคม 2557 สำนักบริหารจัดการน้ำ จัดฝึกอบรม “การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ รถบรรทุก และรถบรรทุกพร้อมเครน” ณ โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว และบึงราชนก จังหวัดพิษณุโลก ให้กับเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำจาก สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 – 11 และผู้สังเกตการณ์ จำนวน 70 คน

               
                                

             โดยมีนายยรรยงค์ อินทฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม“การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ
รถบรรทุก และรถบรรทุกพร้อมเครน”
นายคณพศ วรรณดี ผู้อำนวยการส่วนจัดสรรน้ำ สำนักบริหารจัดการน้ำ กล่าวรายงาน
 

นายคณพศ วรรณดี ผู้อำนวยการส่วนจัดสรรน้ำ กล่าวรายงาน นายยรรยงค์ อินทฤทธิ์ ผอ.สทภ. 9 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม

                 ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในภารกิจการรองรับสภาวะวิกฤตน้ำของกรมทรัพยากรน้ำ ทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการใช้และการบำรุง รักษาเครื่องสูบน้ำ รถบรรทุก และรถบรรทุกพร้อมเครน สามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป


การ
อบรม “การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ รถบรรทุก และรถบรรทุกพร้อมเครน”
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   


การฝึกปฏิบัติการใช้งานเครื่องสูบน้ำและรถบรรทุกพร้อมเครน
 

   
   
   
   
   
   
   
   

  [ประปาไทย.คอม] [ข่าวน้ำสะอาด]

แหล่งข่าว: สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ