ขอแสดงความยินดีกับนายศิริชัย คุณานพรัตน์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

          ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายศิริชัย คุณานพนรัตน์ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ในวาระโอกาสนี้ เจ้าหน้าที่สำนักบริหารจัดการน้ำ นำโดย นายชูพันธ์ บุณยเนตร ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำ ได้มอบแจกันดอกไม้ เพื่อแสดงความยินดีแก่รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา
 
 

                               

   

                                                                
                                                                               

                                                              จัดทำโดย  :    ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

                                                                           สำนักบริหารจัดการน้ำ

 
 

 
 

[ประปาไทย.คอม] [ข่าวน้ำสะอาด]