ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำ

          ตามคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แต่งตั้งนายชูพันธ์ บุณยเนตร ผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ  มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำ ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นมานั้น ในวันนี้ เวลา 13.00 น. โดยประมาณ คณะเจ้าหน้าที่สำนักบริหารจัดการน้ำ นำโดย นางจรรยา ไตรรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน ได้มอบแจกันดอกไม้ แสดงความยินดีกับนายชูพันธ์ บุณยเนตร ในวาระดังกล่าว
 
 

         

 
 

                                                                       จัดทำโดย  :    ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

                                                                           สำนักบริหารจัดการน้ำ

 
 

 
 

[ประปาไทย.คอม] [ข่าวน้ำสะอาด]