หน้า 1 หน้า 2 หน้า 3 หน้า 4

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ประปาไทย.คอม ย้ายอินเทอร์เน็ตเซิฟเวอร์ ประปาไทย.คอม ย้ายเซิฟเวอร์อินเทอร์เน็ต จากแน็คซ่า.คอม ที่การสื่อสารแห่งประเทศไทย มาที่ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำแล้ว อ่านต่อ...

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

หญิงแอฟริกันเลือกสามีทีมีห้องน้ำ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัย ว่าด้วยเรื่องถิ่นที่อยู่อาศัยของมนุษย์แห่งองค์การสหประชาชาติ (ฮาร์บิเทค) เปิดเผยในที่ประชุมว่าด้วยทรัพยากรน้ำโลกครั้งที่ 4 จัดที่กรุงแม็กซิโก ซิตี้ มืองหลวงของแม็กซิโก เมื่อวันที่ 20 มีนาคม เผยถึงสถานการณ์ขาดแคลนน้ำและปัญหาการบำบัดน้ำเสีย ในทวีปแอฟริกา ที่ย่ำแย่ จนกลายเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งอิทธิพลต่อแนวคิดของผู้หญิงในการเลือกสามี อ่านต่อ...

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

สำนักบริหารจัดการน้ำ ย้ายที่ทำการอย่างเป็นทางการ พร้อมทำงานแล้ว สำนักบริหารจัดการน้ำ ได้ย้ายที่ทำการใหม่มายังอาคารกรมทรัพยากรน้ำเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2549 อ่านต่อ...

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

สำนักบริหารจัดการ เริ่มเตรียมการย้ายสำนักงาน จาก ตึกกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มาเป็น อาคารกรมทรัพยากรน้ำ อ่านต่อ...

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

นัดใส่เสื้อเหลิอง ปัดรังควาน กปภ.ระยอง รวมพลังต้าน ยูยู ยันไม่ให้ขาย แนะโอนให้ท้องถิ่น  กปภ.ระยอง พร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลือง

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

มาร่วมทำบุญ เพื่อปัดรังควาญบริษัทเอกชนที่เข้ามาขอซื้อกิจการของ กปภ.ระยอง ไม่ให้เข้ามาซื้อกิจการ ของ กปภ.ระยอง อ่านต่อ...

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

 กาแฟป้องกันมะเร็ง จริงหรือ? ดูเหมือนว่าทุกสัปดาห์ ต้องมีข่าวว่าบางสิ่งมีประโยชน์กับร่างกายเรากลายเป็นโทษ แต่ข่าวดีสำหรับพวกติดกาแฟ คาปูชชิโน คือ กาแฟอาจมีประโยชน์ต่อคุณ อ่านต่อ...

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ผู้เข้ารับอบรมหลักสูตร Water Supply and Environmental Sanitation ดูงานน้ำกับชุมชน เจ้าหน้าที่สำนักบริหารจัดการน้ำ เข้าร่วมดูงานกับผู้อบรมอบรมหลักสูตร Water Supply and Environmental Sanitation ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากน้อย อ.สามโคก ปทุมธานี และโรงงานผลิตน้ำบางเขน การประปานครหลวง อ่านต่อ...

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

11 ประเทศ ดูงานประปาหมู่บ้าน สำนักบริหารจัดการน้ำ จัดบรรยายเรื่องระบบประปาหมู่บ้าน แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม 11 ประเทศ และนำเยี่ยมชมระบบประปาหมู่บ้าน อ่านต่อ...

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

 เตรียมการต้อนรับผู้อบรมหลักสูตร Water Supply and Environmental Sanitation สำนักบริหารจัดการน้ำ ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร Water Supply and Environmental Sanitation ซึ่งจัดโดยสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ และประสานงานในการอบรมและดูงานด้านระบบประปาหมู่บ้านในวันต่อไป อ่านต่อ...

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

คู่มือการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง และการทำบัญชีค่าใช้จ่าย คู่มือเล่มใหม่ของโครงการน้ำกินน้ำใช้ คณะกรรมการอำนวยการโครงการจัดหาแล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคทั่วประเทศ โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำคู่มือการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับใช้เป็นคู่มือการทำงาน อ่านต่อ...

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ประชุมชี้แจงการกลั่นกรองงานประปา ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานในการกลั่นกรองงานร่วมกันแก่คณะทำงานจากสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 1 - 10 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อ่านต่อ...

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

นายก อบต.บ้านควน 'น้ำประปายังไม่มีทั่วถึง' ปัญหาสำคัญในพื้นที่อีกอย่าง คือ น้ำประปายังมีไม่ทั่วถึง ในพื้นที่มีประปาหมู่บ้านเพียงแห่งเดียว อ่านต่อ...

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

อบต.คำหยาด อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทองได้รับงบฯ จัดสร้างระบบประปา จากจังหวัด 2,040,000 บาท อ่านต่อ...

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

เทศบาลตำบลรำมะสักเร่งสร้างประปา เทศบาลตำบลรำมะสัก อ. โพทธิ์ทอง จ.อ่างทอง ได้จัดงบประมาณ 1.9 ล้านบาท เร่งสร้างระบบประปา อ่านต่อ...

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

องค์กรยูนิเซฟส่งมอบ ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ เพื่อผู้ประสบภัย สึนามิ ยูนิเซฟได้ทำการส่งมอบครุภัณฑ์ครั้งแรก โดยการส่ง ตู้น้ำดื่มแบบหยอดเหรียญ จำนวน 8 ตู้ ไปยังส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ราชบุรี พร้อมทั้งมีการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ อ่านต่อ...

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

กรมทรัพยากรน้ำได้ร่วมมือกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี ติดตั้งเครื่องกรองความกระด้างน้ำ จากการตรวจเยี่ยม พบว่าระบบประปาภูเขามีปัญหาความกระด้างสูง อ่านต่อ..

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

กรมชลฯ ขออนุมัติ 50 ล้าน ฟื้นฟู 800 คลอง "อยุธยา" เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำของจังหวัดเนื่องจากเมื่อช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมา ทางจังหวัดได้รับผลกระทบเรื่องน้ำอย่างมาก อ่านต่อ...

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

เมืองชลแก้วิกฤติขาดน้ำ ผันจากบางปะกง คลองสียัด พื่อสูบน้ำส่งไปยังการประปาชลบุรี แหลมฉบัง และพัทยา ให้เสร็จภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี่ อ่านต่อ...

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

"ยงยุทธ" ถก ทสจ. แก้วิกฤติน้ำทั่วประเทศ สั่งทุกหมู่บ้านต้องมีระบบประปาก่อนปี 2551 ระบุผันงบลงพื้นที่มีปัญหา อ่านต่อ...

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ฉี่ บำบัดสารพัดโรค ทั้งมะเร็ง - เบาหวาน ไปจนถึงปวดเมื่อย ไมเกรน แพทย์ทางเลือกแนะผู้ป่วยดื่มฉี่ตัวเองบำบัดตามหลักพิษต้านพิษ คล้ายการฉีดเซรุ่มถอนพิษงู เผยต่างประเทศใช้แพร่หลาย แต่ไทยยังไม่เป็นที่ยอมรับ เร่งวิจัยใช้ผลวิทยาศาสตร์ยัน อ่านต่อ...

| ประปาไทยดอทคอม |ข่าวน้ำสะอาด หน้า 1 หน้า 2 หน้า 3 หน้า 4 |