ข่าวน้ำ 7

bullet

ค้านป่าไม้ไม่ช่วยเก็บสงวนน้ำ กลับดูดขึ้นจากดินแล้วระเหยทิ้ง นักวิทยาศาสตร์เกือบจะทำลายความเชื่อมั่นในเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติอันนมนานลงเสียแล้วตามที่เชื่อมั่นกันมานานว่าป่าไม่ช่วยเก็บกักน้ำไว้ อ่านต่อ...

bullet

ขุดบาดาลใช้เองขอแค่ให้รัฐอนุมัติใน 7 วัน เอกชนชงแผนแก้วิกฤติน้ำ กกร.ส่งหนังสือแก้ไขปัญหาน้ำภาคตะวันออกแล้ว โดยเอกชนเสนอตัวขุดเจาะบ่อบาดาลเองอีกส่วนหนึ่ง ขอแค่ให้รัฐอนุมัติภายใน 7 วัน อ่านต่อ...

bullet

สำนักบริหารจัดการน้ำ ร่วมจัดการประชุมแก้ไขปัญหาขาดน้ำ และเข้าร่วมประชุม เรื่องการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เพื่อจัดทำข้อมูลและแผนดำเนินการแก้ไขปัญหาความขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเร่งด่วน ภายใน 2 ปี อ่านต่อ...

bullet

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถกผู้ว่าราชการ 4 จังหวัดตะวันออกแก้แล้งน้ำ ชงนายกฯ ผุดมาตรการเฉพาะหน้าช่วยด่วน อ่านต่อ...

bullet

มหันตภัยจากขวดพลาสติก ขวดพลาสติกมหาภัย คล้ายจะเป็นทางเลือกที่ดี เพราะ ดู สะอาด น้ำหนักเบา และตกไม่แตก หลายคนชอบเก็บขวดน้ำอัดลมประเภทขวดลิตรหรือสองลิตรที่ทำด้วยพลาสติกเอาไว้ใช้ใส่น้ำดื่ม ดูๆ เหมือนจะปลอดภัยดี แต่ระวัง!!! อ่านต่อ...

bullet

ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำ ตรวจติดตามงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ตามโครงการแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคด้วยระบบประปาหมู่บ้าน งบกลางปี 2547 ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ในเขตจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2548 อ่านต่อ...

bullet

ของแสดงความยินดี กับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งโอนย้าย จำนวน 4 ท่าน อ่านต่อ...

bullet

อาบน้ำทุกวันทำอันตรายต่อสมอง สูดเอาแมงกานีสเข้าไปในหัวด้วย นักวิทยาศาสตร์บอกเตือนให้ระวังว่าการอาบน้ำทุกวัน อาจทำให้ระบบประสาทเสียหายได้ เพราะต้องหายใจเอาแมงกานีสที่ละลายปะปนอยู่ในน้ำเข้าไป เป็นการส่งยาพิษเข้าสมองทีละน้อย อ่านต่อ...

bullet

สำนักบริหารจัดการน้ำติดตามการปฏิบัติงานระบบประปาหมู่บ้าน สำนักบริหารจัดการน้ำ จัดประชุมเจ้าหน้าที่ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานในปี 2548 และเตรียมการปฎิบัติงานปี 2549 อ่านต่อ...

bullet

เมืองพัทยาแล้งวิกฤตรุนแรงในรอบ 13 ปี แหล่งน้ำดิบแห้ง-ผลิตประปาได้แค่ ส.ค.นี้ แล้วพัทยา ทำอย่างไร ตัวอย่างที่น่ายกย่องในการวางแผนเตรียมรับสถานการณ์ ทำให้มีน้าขาดแคลนน้อยที่สุด โดยเริ่มตั้งแต่ยังมีน้ำพอเพียง อ่านต่อ...

bullet

เจาะบ่อบาดาลช่วย รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยถึงแนวทางช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ อ่านต่อ...

bullet

เครื่องสูบน้ำรุ่นใหม่ ใช้พลังงานจากธรรมชาติ ทั้งจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม  และสามารถใช้กับแบตเตอรี่ หรือจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า อ่านต่อ...

bullet

อนาคต "พรุนาแด้" จะเป็นแหล่งท่องเที่ยว หรือแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง เป็นเขตปกครองที่มีหมู่บ้านอยู่ในความดูแล 7 หมู่บ้าน ปัจจุบันยังมีปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค แม้จะมีระบบประปาหมู่บ้านแต่ยังไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ อ่านต่อ...

bullet ผู้รับทุนรัฐบาลไทยชาวกัมพูชาศึกษาดูงานการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้าน อ่านต่อ...
bullet ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำ และผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำ ติดตามการก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้านและการปรับปรุงแหล่งน้ำ ที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 อุดรธานี อ่านต่อ...
bullet เจ้าหน้าที่สำนักบริหารจัดการน้ำ เข้าร่วมการประชุม เรื่อง “น้ำของประเทศไทย ครั้งที่ 1” ณ ศูนย์ประชุม สหประชาชาติ เมื่อ 22 – 23 มีนาคม 2548 อ่านต่อ...

| ประปาไทยดอทคอม | ข่าวน้ำ หน้า 1 หน้า 2 หน้า 3 หน้า 4 หน้า 5 หน้า 6 หน้า 7 หน้า 8 |