สำนักบริหารจัดการน้ำ ร่วมงาน โครงการ "ภูมิรักษ์ พิทักษ์น้ำ” ปี 2557

                   กรมทรัพยากรน้ำ ได้จัดกิจกรรมโครงการ ภูมิรักษ์ พิทักษ์น้ำ” ปี 2557 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระชนมพรรษา 82 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี พระชนมายุ 5 รอบ เนื่องในโอกาสวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่ง ประจำปี 2557 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ
 72 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

                นับเป็นโอกาสดีที่จะให้ประชาชนทุกคนในท้องถิ่นได้มาร่วมมือร่วมใจในการจัดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง เป็นการเสริมหรือทำให้แม่น้ำ คู คลอง คงสภาพดีอยู่เสมอ ทำให้เป็นการเสริมสร้างความตระหนักต่อประชาชน ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอีกทางหนึ่ง ประกอบกับกรมทรัพยากรน้ำในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรน้ำ จึงได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2557 เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับหัวข้อ “วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คูคลอง ผ่านทางสื่อต่าง ๆ นิทรรศการ และการจัดกิจกรรม
 

                โดยมีพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน เปิดกรวยถวายราชสักการะ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อม ผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
และคณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมทำพิธีเปิดร่วมกัน
                นายชูพันธ์ บุณยเนตร ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำ และเจ้าหน้าที่สำนักบริหารจัดการน้ำ ได้เข้าร่วมงานโครงการ "ภูมิรักษ์ พิทักษ์น้ำ”
ปี 2557 ด้วย
 

 โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย

- การประกวดแข่งขันวาดภาพ ในหัวข้อ “คืนความสุขให้คนไทย คืนความสดใสให้แม่น้ำ คู คลอง” และการมอบรางวัลการประกวดวาดภาพ
- การเดินรณรงค์ สร้างจิตสำนึกโครงการ “ภูมิรักษ์ พิทักษ์น้ำ”
- กิจกรรมการปลูกจิตสำนึกรักษาแม่น้ำ คู คลอง คืนความสุขให้คนในชาติ
- นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
- นิทรรศการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง

- กิจกรรมการแสดงต่าง ๆ

 [ประปาไทย.คอม] [ข่าวน้ำสะอาด]

แหล่งข่าว: สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ