การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ

 มหัศจรรย์แห่งน้ำ : ใช้น้ำให้เป็น : สปา : น้ำระหว่างประเทศ : ติดต่อเรา : ประปาไทย.คอม :

 


ใหม่!การประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่องการบริหารจัดการความต้องการใช้น้ำ
(
International Conference on Water Demand Management among Competing Sectors)
ครั้งที่ 2/2560
ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดา กรุงเทพฯ

แจ้งข่าว ตัวชี้วัดประหยัดน้ำ

สิ้นสุดการประเมินการตัวชี้วัดประหยัดน้ำ ปี 2559 แล้ว
ขณะนี้ การดำเนินการตามตัวชี้วัดเรื่องการประเมินผลการประหยัดน้ำของหน่วยงานภาครัฐตามที่คณะรัฐมนตรี กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐประหยัดน้ำเพื่อช่วยบรรเทา ปัญหาวิกฤตการขาดแคลนน้ำ รวมถึงสร้างความเสมอภาคระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในการลดปริมาณการใช้น้ำลง ได้สื้นสุดแล้ว กรมทรัพยากรน้ำ ได้รวบรวมผลการประเมิน ส่งให้สำนักงาน กพร. ดำเนินการต่อไปแล้ว ส่วนในปี 2560 ไม่มีการใช้การประหยัดน้ำเป็นตัวชี้วัดหน่วยงานต่างๆ จึงไม่ต้องส่งข้อมูลมาทางเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำอีกแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลง รมทรัพยากรน้ำจะแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
 
อย่างไรก็ตาม มติคณะรัฐมนตรีด้านการประหยัดน้ำ ของหน่วยงานภาครัฐ ยังไม่ได้ยกเลิก กรมทรัพยากรน้ำจึงยังขอเชิญชวนให้ทุกภาคส่วน ประหยัดน้ำกันต่อไป

มหัศจรรย์แห่งน้ำ

น้ำ ดีต่อร่างกาย อย่างน่าอัศจรรย์ แต่ทำอย่างไรเรา ถึงจะได้รับประโยชน์สูงสุด เพื่อสุขภาพของเรา และคนในครอบครัว
bullet อุณหภูมิของน้ำ มีผลต่อสุขภาพ
bullet ดื่มน้ำวันละเท่าไรดี
bullet ลดความเครียดด้วยการดื่มน้ำ

ใช้น้ำให้เป็น

เป็นเรื่องน่าตลกำไหม? ที่เราต้องมานั่งอ่าน นั่งทำ การใช้น้ำ นี่เป็นคำแนะนำให้เราใช้น้ำได้ดีขึ้นกว่าที่เราเคย
สายชำระ ใช้ให้เป็น
พื้นห้องนอน เฃ็ดให้บ่อย
ล้างมือให้เป็น

สปา

สปา ศาสตร์แห่งการปรณิบัติผิวกายด้วยน้ำจากสรรพความรู้ เพื่อผิวกายด้วยตัวเอง ง่ายๆ ที่บ้านคุณเองได้ 
  สปาเท้า
การนวดเรียวขา
การนวดฝ่าเท้า

น้ำระหว่างประเทศ

การประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ
เรื่องการบริหารจัดการความต้องการใช้น้ำ
(
International Conference on Water Demand Management among Competing Sectors) ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ ใหม่!

ไมโครเว็บไซต์ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ ในประปาไทย.คอม จัดทำโดยส่วนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
180/3 ซ.พิบูลวัฒนา ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2271-6000 (ต่อ 6107) โทรสาร 0-2298-6609 ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 11.30 น.
เว็บไซต์นี้ ออกแบบให้เหมาะสมสำหรับโปรแกรมดูอินเตอร์เน็ต Internet Explorer 6.0 ขึ้นไป และ Mozilla Firefox 5.0 ขึ้นไป กว้าง 1,024 พิกเซล ขึ้นไป ขนาดตัวหนังสือ ปานกลาง