การวางแผนและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ

มหัศจรรย์แห่งน้ำ : ใช้น้ำให้เป็น : สปา : น้ำระหว่างประเทศ : ติดต่อเรา : ประปาไทย.คอม :

 

ประหยัดน้ำ

 

โครงการส่งเสริมและติดตามการประหยัดน้ำของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ.2561 กรมทรัพยากรน้ำได้สนับสนุนให้มีโครงการ เพื่อช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ได้รับทราบแนวทาง เรียนรู้ข้อมูล ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการทั่วประเทศ
     - สรุปการประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 10-7/2561

สิ้นสุดการประเมินการตัวชี้วัดประหยัดน้ำ ปี 2559 แล้ว
ขณะนี้ การดำเนินการตามตัวชี้วัดเรื่องการประเมินผลการประหยัดน้ำของหน่วยงานภาครัฐตามที่คณะรัฐมนตรี กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐประหยัดน้ำได้สื้นสุดแล้ว อย่างไรก็ตาม มติคณะรัฐมนตรีด้านการประหยัดน้ำ ของหน่วยงานภาครัฐ ยังไม่ได้ยกเลิก กรมทรัพยากรน้ำจึงยังขอเชิญชวนให้ทุกภาคส่วน ช่วยกันประหยัดน้ำต่อไป

มหัศจรรย์แห่งน้ำ

น้ำ ดีต่อร่างกาย อย่างน่าอัศจรรย์ แต่ทำอย่างไรเรา ถึงจะได้รับประโยชน์สูงสุด เพื่อสุขภาพของเรา และคนในครอบครัว
bullet อุณหภูมิของน้ำ มีผลต่อสุขภาพ
bullet ดื่มน้ำวันละเท่าไรดี
bullet ลดความเครียดด้วยการดื่มน้ำ

ใช้น้ำให้เป็น

เป็นเรื่องน่าตลกำไหม? ที่เราต้องมานั่งอ่าน นั่งทำ การใช้น้ำ นี่เป็นคำแนะนำให้เราใช้น้ำได้ดีขึ้นกว่าที่เราเคย
สายชำระ ใช้ให้เป็น
พื้นห้องนอน เฃ็ดให้บ่อย
ล้างมือให้เป็น

สปา

สปา ศาสตร์แห่งการปรณิบัติผิวกายด้วยน้ำจากสรรพความรู้ เพื่อผิวกายด้วยตัวเอง ง่ายๆ ที่บ้านคุณเองได้ 
  สปาเท้า
การนวดเรียวขา
การนวดฝ่าเท้า

น้ำระหว่างประเทศ

การประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ
เรื่องการบริหารจัดการความต้องการใช้น้ำ
(
International Conference on Water Demand Management among Competing Sectors) ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ ใหม่!

ไมโครเว็บไซต์ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ ในประปาไทย.คอม จัดทำโดยส่วนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
180/3 ซ.พิบูลวัฒนา ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2271-6000 (ต่อ 6107) โทรสาร 0-2298-6609 ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.20 น.
เว็บไซต์นี้ ออกแบบให้เหมาะสมสำหรับโปรแกรมดูอินเตอร์เน็ต Internet Explorer 6.0 ขึ้นไป และ Mozilla Firefox 5.0 ขึ้นไป กว้าง 1,024 พิกเซล ขึ้นไป ขนาดตัวหนังสือ ปานกลาง