เอกสารและสื่อ ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมและติดตามการประหยัดน้ำของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2561

ลำดับ เอกสารและสื่อ ชนิดแฟ้ม ขนาดแฟ้ม หมายเหตุ
1 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ eBook แบบ PDF 15.5 Mb. ขนาด A4 จำนวน 32 หน้า  
2 สติกเกอร์ประหยัดน้ำ รูปภาพ แบบ Jpg 0.3 Mb. ขนาด A6 ความละเอียด 300dpi 1 หน้า
3 แผ่นพับกระดุมประหยัดน้ำ (หน้า 1) (หน้า 2) รูปภาพ แบบ Jpg 0.8 Mb. ขนาด A4 ความละเอียด 300dpi แยกหน้าละ 1 แฟ้ม
4 ความเป็นมาของโครงการ Slide Show แบบ ppt 2.9 Mb.  เป็นสไลด์ที่ใช้ประชุม
ในส่วนกลางเมื่อวันที่
31 พฤษภาคม 2561
5 ขั้นตอนการดำเนินงาน Slide Show แบบ ppt 5.9 Mb.
6 วิธีการประหยัดน้ำ Slide Show แบบ ppt 9.0 Mb.
7 กิจกรรมระดมสมอง Slide Show แบบ ppt 0.2 Mb.
8 สไลด์ประกอบการประชุมฯ ประหยัดน้ำ ฉบับรวมใหม่! Slide Show แบบ ppt 31.5 Mb.
9 ประสบการณ์กรมควบคุมมลพิษ Slide Show แบบ ppt 12.0 Mb.
10 ประสบการณ์กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมใหม่! Slide Show แบบ ppt 13.9 Mb.
11 ตารางกรอกข้อมูลและประมวลผลการคำนวณอัตราการใช้น้ำ
ปรับปรุงใหม่!
โปรแกรมคำนวณ แบบ xls 0.23 Mb. ใช้ปีฐาน 2557
ปีดำเนินการ 2560, 2561

วิธีดาวน์โหลด

 1. คลิกที่เอกสาร หรือสื่อที่ต้องการ ด้วยปุ่มเมาส์ปุ่มขวา
 2. เลือก บันทึกเป็น... แล้วบันทึกในโฟลเดอร์ที่ต้องการ
 3. กรณีใช้ สมาทร์ทโฟน หรือ แท็บแล็ต ให้แตะค้างไว้ แล้วเลือกบันทึก หรือเปิดในโปรแกรมที่ต้องการ

การกรอกข้อมูลคำนวณอัตราการใช้น้ำ

 1. ดาวน์โหลด ตารางกรอกข้อมูล ตามข้อ 8 เปิดในเอ็กซ์เซล มีส่วนกรอก 2 หน้า(2 ชีท เลือกหน้าได้จากแถบชื่อชีท)
 2. ทั้งสองหน้า กรอกข้อมูลการใช้น้ำปีฐาน เป็นปี พ.ศ.2557
 3. ในแถบ ปีดำเนินการ 60 กรอกข้อมูลการใช้น้ำ ปี 2560
 4. ในแถบ ปีดำเนินการ 61 กรอกข้อมูลการใช้น้ำ ปี 2561 โดยกรุณากรอกข้อมูลการใช้น้ำถึงมิถุนายน 2561
 5. บันทึก และส่งไฟล์แนบมาทางอีเมล์ watersaveth@gmail.com ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2561
 6. ขอบพระคุณที่ส่งข้อมูลมาให้ กรมทรัพยากรน้ำจะใช้เป็นข้อมูลเพื่อประชุมประเมิน กลางเดือนสิงหาคม รวมทั้ง วางแผนระดับประเทศ และนำเสนอ ครม.ต่อไป

วิธีเปิดดู

 1. คลิกที่เอกสารหรือสื่อที่ต้องการ หากใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต แตะสื่อที่ต้องการได้เลย
 2. แฟ้มจะเลือกโปรแกรม หรือ แอป เพื่อเปิดให้ดูอัตโนมัติ
 3. กรณีไม่เปิดอัตโนมัติ ให้ดาวน์โหลด แล้วเลือกโปรแกรมเปิด ตามที่เครื่องนั้นๆ มีใช้ หรือเปิดตามโปรแกรมแนะนำดังนี้
  • eBook แบบ PDF เปิดใน Adobe Reader หากไม่มีโปรแกรม ดาวน์โหลดโปรแกรมอ่าน e-Books ได้ที่นี่ https://get.adobe.com/reader/
  • รูปภาพ แบบ Jpg เปิดดูได้จากโปรแกรมดูภาพทั่วไป
  • Slide Show แบบ ppt เปิดดูได้จาก โปรแกรม เพาเวอร์พอยท์
  • โปรแกรมคำนวณ แบบ xls เปิดดูได้จาก เอ็กซ์เซลล์
  • VDO Clip แบบ MP4 และ 3GPP เปิดดูได้จาก โปรแกรม Media Player

  | ประปาไทย.คอม | วางแผนและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ |