เอกสารและสื่อ ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โครงการส่งเสริมและติดตามการประหยัดน้ำของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพฯ
กลุ่มที่ 1 ประชุมฯ วันที่ 29 มกราคม 2562 และกลุ่มที่ 2 ประชุมฯ วันที่ 30 มกราคม 2562
(คลิกดูวิธีดาวน์โหลด การกรอกข้อมูล และการเปิดดู)

1.
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการประหยัดน้ำของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2562

ชนิดแฟ้ม pdf ขนาดแฟ้ม 37.2 Mb. ขนาดหน้ากระดาษ eBook A4

2. สติกเกอร์ประหยัดน้ำ (แบบที่ 1 ) (แบบที่ 2 )
ชนิดแฟ้ม pdf ขนาดแฟ้ม 0.5 Mb. ขนาดหน้ากระดาษ 14.5 x 21.0 ซ.ม.

3. แผ่นพับกระดุมประหยัดน้ำ (หน้า 1 ) (หน้า 2 )
ชนิดแฟ้ม jpg ขนาดแฟ้ม หน้าละ 0.8 Mb. ขนาดหน้ากระดาษ A4

4.  ปรับปรุงใหม่!
ตารางกรอกข้อมูลและประมวลผลการคำนวณอัตราการใช้น้ำ
  เวอร์ชั่น 3.2.62 *ปรับความกว้างของเซลจำนวนให้รองรับ หลักสิบล้านคน/เดือน
ชนิดแฟ้ม xls โปรแกรมคำนวณเปิดใช้ได้จาก Excel ขนาดแฟ้ม 0.3 Mb (ใช้ปีฐาน 2559 ปีดำเนินการ 2560-2562 แยกปีละชีท)

5.  
โครงการส่งเสริมและติดตามการประหยัดน้ำของหน่วยงานภาครัฐ
สไลด์ประกอบการบรรยาย โดยนายไตรรงค์ ปิมปา กรมทรัพยากรน้ำ
ชนิดแฟ้ม pdf สไลด์โชว์ขนาดแฟ้ม 9.2 Mb.

6. ใหม่!
"ประสบการณ์ความสำเร็จในโครงการประหยัดน้ำ"
สไลด์ประกอบการบรรยาย โดย ดร.ชานัน ติรณะรัต กรมควบคุมมลพิษ
ชนิดแฟ้ม pdf สไลด์โชว์ขนาดแฟ้ม 3.4 Mb.

7. ใหม่!
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ และการบริหารความเสี่ยงภาคเอกชน
โดยนายชูชาติ สายถิ่น บริษัท อมตะวอเตอร์ จำกัด
ชนิดแฟ้ม pdf สไลด์โชว์ขนาดแฟ้ม 109.0 Mb.
 

8. ใหม่!
ช่วยคิดช่วยทำ ช่วงการระดมสมอง
โดยนายไตรรงค์ ปิมปา กรมทรัพยากรน้ำ
ชนิดแฟ้ม pdf สไลด์โชว์ขนาดแฟ้ม 3.0 Mb.

9. ใหม่!
ประสบการณ์ความสำเร็จการประหยัดน้ำของหน่วยงานภาครัฐ
โดยนางสาวศุภลักษณ์ ศรีลาวงษ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ชนิดแฟ้ม pdf สไลด์โชว์ขนาดแฟ้ม 5.0 Mb.
 


เอกสารเพิ่มเติมจากการจัดประชุมฯ พ.ศ. 2561 คลิกที่นี่...


วิธีดาวน์โหลด

 1. คลิกที่เอกสาร หรือสื่อที่ต้องการ ด้วยปุ่มเมาส์ปุ่มขวา
 2. เลือก บันทึกเป็น... แล้วบันทึกในโฟลเดอร์ที่ต้องการ
 3. กรณีใช้ สมาทร์ทโฟน หรือ แท็บแล็ต ให้แตะค้างไว้ แล้วเลือกบันทึก หรือเปิดในโปรแกรมที่ต้องการ

การกรอกข้อมูลคำนวณอัตราการใช้น้ำ

 1. ดาวน์โหลด ตารางกรอกข้อมูล ตามข้อ 4 เปิดในเอ็กซ์เซล มีส่วนกรอก 3 หน้า(3 ชีท เลือกหน้าได้จากแถบชื่อชีท)
 2. ทั้ง 3 หน้า กรอกข้อมูลการใช้น้ำปีฐาน เป็นปี พ.ศ.2559
 3. ในแถบ พ.ศ. 60 กรอกข้อมูลการใช้น้ำ ปี 2560
 4. ในแถบ พ.ศ. 61 กรอกข้อมูลการใช้น้ำ ปี 2561 
 5. ในแถบ พ.ศ. 62 กรอกข้อมูลการใช้น้ำ ปี 2562 โดยกรุณากรอกข้อมูลการใช้น้ำถึง พฤษภาคม 2562
 6. บันทึก และส่งไฟล์แนบมาทางอีเมล์ watersaveth@gmail.com ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ส่งครั้งเดียว หากมีคำอธิบายเพิ่มเติม เขียนเพิ่มในเมล์ที่ส่งไฟล์ได้เลย
 7. ทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและติดตามการประหยัดน้ำของหน่วยงานของรัฐทั่วประเทศ กรุณาส่งมาให้กรมทรัพยากรน้ำ
 8. ขอบพระคุณที่ส่งข้อมูลมาให้ กรมทรัพยากรน้ำจะใช้เป็นข้อมูลเพื่อประชุมประเมิน กลางเดือนสิงหาคม รวมทั้งวางแผนระดับประเทศ และนำเสนอ ครม.ต่อไป

วิธีเปิดดู

 1. คลิกที่เอกสารหรือสื่อที่ต้องการ หากใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต แตะสื่อที่ต้องการได้เลย
 2. แฟ้มจะเลือกโปรแกรม หรือ แอป เพื่อเปิดให้ดูอัตโนมัติ หากเป็นระบบปฏิบัติการไอโอเอส สามารถนำเข้าเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ทันทีโดยส่งเข้าไปในแอปหนังสือ แอปจะเปลี่ยนให้เป็นหนังสือให้โดยอัตโนมัติ
 3. กรณีไม่เปิดอัตโนมัติ ให้ดาวน์โหลด แล้วเลือกโปรแกรมเปิด ตามที่เครื่องนั้นๆ มีใช้ หรือเปิดตามโปรแกรมแนะนำดังนี้
  • eBook แบบ PDF เปิดใน Adobe Reader หากไม่มีโปรแกรม ดาวน์โหลดโปรแกรมอ่าน e-Books ได้ที่นี่ https://get.adobe.com/reader/
  • รูปภาพ แบบ Jpg เปิดดูได้จากโปรแกรมดูภาพทั่วไป
  • Slide Show แบบ ppt เปิดดูได้จาก โปรแกรม เพาเวอร์พอยท์
  • โปรแกรมคำนวณ แบบ xls เปิดดูได้จาก เอ็กซ์เซลล์
  • VDO Clip แบบ MP4 และ 3GPP เปิดดูได้จาก โปรแกรม Media Player

  | ประปาไทย.คอม | เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ |