น้ำดื่มยิ่งมีค่าใช้จ่ายมาก


เราควรประหยัดน้ำ เพราะน้ำที่เราใช้ดื่มกิน มีค่าใช้จ่าย ใช้วิธีที่มีการขั้นตอน มากมาย เช่น

 • ค่าจัดหาแหล่งน้ำ
 • ค่าก่อสร้างระบบประปา
 • ค่าจ้างดูแลระบบ ค่าบริหาร การเงิน การบริการ ค่าดูแลระบบ ค่าซ่อมแซม
 • ค่าสารกรอง ค่าเคมีปรับปรุงน้ำประปา
 • ค่าไฟฟ้า ในระบบทำน้ำประปา
 • ค่าเครื่องทำน้ำดื่ม และค่าซ่อมบำรุง
  (เช่น ไส้กรอง หลอดยูวี ท่อน้ำ ค่าช่าง ค่าติดตั้ง ...)
 • ซื้อน้ำบรรจุขวด
 • ค่าบำบัดน้ำทิ้ง
 • ค่ากำจัดขยะ
  (เช่น ขวดน้ำ สารเคมี สารกรอง หลอดยูวี ไส้กรอง ทรายกรอง ตะกอนจากระบบบำบัด ปูนขาว ถ่านกรอง ...)
 • ค่าเก็บรักษาคุณภาพน้ำ
 • ค่าขนส่ง
 • ฯลฯ

| น้ำจืดไม่ได้มีเหลือเฟือ | น้ำดื่มยิ่งมีค่าใช้จ่ายมาก | การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ | ประหยัดน้ำ | ใช้อุปกรณ์ช่วยประหยัดน้ำ | กำจัดจุดรั่วไหล  | กระดุมประหยัดน้ำ | การใช้น้ำซ้ำ | การรีไซเคิล |
| วิธีประหยัดน้ำ | เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ | ประปาไทย.คอม |