ใช้อุปกรณ์ช่วยประหยัดน้ำ


เลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ

 • นอกจากเปลี่ยนนิสัยการใช้น้ำแล้ว การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ใช้ ก็มีส่วนช่วย ในการประหยัดน้ำ เป็นเรื่องง่ายขึ้น
 • ก๊อกเพิ่มอากาศ (Aerator) ปรับเปลี่ยนสายน้ำที่ไหลออกจากก๊อก ให้มีการเติมอากาศเข้าไปในสายน้ำที่ออกมา ก๊อกน้ำที่มีระบบเติมอากาศ จะเพิ่มตัวเติมอากาศเข้าไป นิยมใช้ตะแกรงเติมอากาศ เข้าไปที่ส่วนหัวก๊อก ถอดออกมาล้างสิ่งตกค้าง หรือตะกรันได้ ข้อดีคือ ทำให้ความรู้สึกการใช้น้ำเหมือนเดิม โดยการเติม มวลอากาศเข้าไป ลดการใช้น้ำลง ประมาณ 10-30% แล้วแต่การออกแบบ และการเปิดใช้น้ำของผู้ใช้ เหมาะกับการล้างจาน ล้างผัก ล้างสิ่งต่างๆ ให้ทั่วถึง และนุ่มนวล
 • ก๊อก/หัวต่อ แบบฝักบัว (Shower) ปรับเปลี่ยนให้น้ำเป็นฝอยเหมือนรดน้ำด้วยฝักบัวบางระบบเพิ่มฟองอากาศเข้าไปได้ด้วย รวมทั้งอาจมีระบบปรับให้เป็นฝอย ข้อดีคือ ให้ความรู้สึก น้ำแรง เหมือนใช้น้ำจากน้ำฝน หรือน้ำตกลดปริมาณน้ำลง ประมาณ 20-50 % แล้วแต่การออกแบบ และการเลือกรูปแบบเปิดใช้น้ำ และความแรงของน้ำที่เปิดใช้ เหมาะกับการอาบน้ำ ล้างจาน ล้างผัก ล้างสิ่งต่างๆ ที่ต้องการความทั่วถึง รวมทั้งต้องการใช้ความแรงของน้ำ
 • อาบด้วยฝักบัวปกติ จะใช้น้ำประมาณ 45-50 ลิตร/ครั้ง เปลี่ยนมาใช้ฝักบัวรุ่นประหยัดน้ำ จะใช้น้ำเพียง 30 ลิตร/ครั้ง
 • อุปกรณ์เสริมทำเอง ลองใช้ถุง หรือขวดบรรจุน้ำ ใส่ในโถน้ำซักโครก เพื่อลดความสิ้นเปลืองทุกครั้งที่ใช้ชักโครก

แยกงานหนักเบา

 • ใช้ชักโครกประหยัดน้ำ งานหนักกดปุ่มใหญ่ ใช้น้ำมาก งานเบา กดปุ่มเล็ก ใช้น้ำน้อยกว่า
 • ใช้โถส้วมแบบตักราด ประหยัดกว่าชักโครก
 • ติดตั้งโถปัสสาวะแยกจากโถส้วม ประหยัดน้ำดีกว่า
 • เลือกอุปกรณ์ประหยัดน้ำ ลดปริมาณการใช้น้ำ
   

รดน้ำแบบประหยัด

 • การติดตั้งอุปกรณ์ฉีดน้ำ เลือกแบบมีทั้งไกปิดเปิดน้ำ และที่ปรับการกระจายตัวของสายน้ำ ให้เหมาะกับกิจกรรม
 • ถ้ารดน้ำต้นไม้, สนามหญ้า ใช้ที่ฉีดให้น้ำกระจายตัววงกว้าง (สปริงเกอร์)
 • ถ้าใช้ฉีดล้างสิ่งสกปรก ใช้ที่ฉีดน้ำแรง
 • รดน้ำต้นไม้กระถางด้วยฝักบัวรดน้ำ

| น้ำจืดไม่ได้มีเหลือเฟือ | น้ำดื่มยิ่งมีค่าใช้จ่ายมาก | การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ | ประหยัดน้ำ | ใช้อุปกรณ์ช่วยประหยัดน้ำ | กำจัดจุดรั่วไหล  | กระดุมประหยัดน้ำ | การใช้น้ำซ้ำ | การรีไซเคิล |
| วิธีประหยัดน้ำ | เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ | ประปาไทย.คอม |