วิธีประหยัดน้ำ

รวบรวมโดย ไตรรงค์ ปิมปา
ส่วนวางแผนและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ สำนักบริหารจัดการนำ

โลกเป็นดาวน้ำ เพราะพื้นผิวโลกถึง 2/3 เป็นน้ำ แต่เป็นน้ำที่ไม่เหมาะกับการนำมาใช้ในชีวิต ประจำวันของมนุษย์ เพราะ

  • เป็นน้ำเค็ม 97%

  • เป็นน้ำแข็งขั้วโลก 2%
    เป็นน้ำจืดที่เราใช้ได้เพียง 1% ในแม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง น้ำใต้ดิน และไม่สามารถใช้ได้ทันที ต้องทำให้เป็นน้ำสะอาดก่อน

  • โลกนี้มีคนที่ต้องใช้น้ำกว่า 7,300 ล้านคน ตามการประมาณการขององค์การสหประชาชาติในปี ค.ศ.2015 และยังคงเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ

  • คนกำลังเพิ่มขึ้นทุกวัน แหล่งน้ำเท่าเดิม

  • น้ำเสียมากขึ้นจากสิ่งแวดล้อมและการใช้น้ำของมนุษย์

มาประหยัดน้ำกันเถอะ การประหยัดน้ำ คือการใช้น้ำให้ลดลงกว่าการใช้งานปกติ โดยที่ยังให้มีผลจากการใช้น้ำเท่าๆ เดิม ทำให้มีการใช้ปริมาณน้ำ ในปริมาณที่ลดลง ประหยัดน้ำได้ ก็ประหยัดเงิน เริ่มอ่านวิธีประหยัดน้ำกันเลย คลิก...

| น้ำจืดไม่ได้มีเหลือเฟือ | น้ำดื่มยิ่งมีค่าใช้จ่ายมาก | การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ | ประหยัดน้ำ | ใช้อุปกรณ์ช่วยประหยัดน้ำ | กำจัดจุดรั่วไหล  | กระดุมประหยัดน้ำ | การใช้น้ำซ้ำ | การรีไซเคิล |

| วิธีประหยัดน้ำ | เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ | ประปาไทย.คอม |