กระดุมประหยัดน้ำ
 
  • กระดุมประหยัดน้ำ เป็นอุปกรณ์เสริมคล้ายกระดุม ผลิตจากพลาสติกพวกซิลิโคน ยืดหยุ่นดี
  • ใช้แทนวงแหวนกันซึมของหัวก๊อก ปรับเปลี่ยนให้น้ำผ่านมาที่ปลายก๊อก ให้ไหลน้อยลง หรือช้าลง เหมาะสำหรับบริเวณที่มีการไหลของน้ำประปาแรง
  • อุปกรณ์นี้ได้แนวคิดมาจาก Water Saving Kit เป็นชุดประหยัดน้ำ ที่รัฐบาลสิงคโปร์ สนับสนุนให้ผู้ใช้น้ำทุกครัวเรือน และในที่ทำงาน
  • การติดตั้งการใช้งานง่าย เพียงหมุนหัวก๊อกออก และใส่กระดุมประหยัดน้ำแทนยางรองกันซึม และหมุนหัวก๊อกกลับเข้ากับก๊อกให้แน่น ก็ใช้งานได้ทันที

กระดุมประหยัดน้ำ ที่กรมทรัพยากรน้ำจัดทำเพื่อแจกเป็นตัวอย่างอุปกรณ์ช่วยระหยัดน้ำ  ผลิตจากซิลิโคนอย่างดี เกรดที่ใช้บรรจุอาหารได้ จึงปลอดภัยต่อการใช้งาน และคงทน ใช้งานได้นานโดยยังใช้งานได้ดี กระดุมจะมาพร้อมกับแผ่นพับมีคำอธิบายวิธีการติดตั้งดังนี้

| น้ำจืดไม่ได้มีเหลือเฟือ | น้ำดื่มยิ่งมีค่าใช้จ่ายมาก | การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ | ประหยัดน้ำ | ใช้อุปกรณ์ช่วยประหยัดน้ำ | กำจัดจุดรั่วไหล  | กระดุมประหยัดน้ำ | การใช้น้ำซ้ำ | การรีไซเคิล |
| วิธีประหยัดน้ำ | เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ | ประปาไทย.คอม |