กำจัดจุดรั่วไหล


หมั่น
สำรวจจุดรั่วไหล

  • การรั่วไหลเล็กๆ น้อยๆ ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมงอาจสูญเสียน้ำต่อเดือนมากกว่าปริมาณการใช้ทั้งเดือน
  • จากการสำรวจบ้านเรือนทั่วไป มีน้ำรั่วไหลโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์ถึง 30% การตรวจตราน้ำรั่วไหล ซ่อมแซม จุดเสียหาย จะประหยัดน้ำได้มาก
  • การตรวจสอบการรั่วไหล โดยปิดก๊อกทุกจุดในอาคาร งดใช้สุขภัณฑ์ สังเกตดูมาตรวัดน้ำ หากมีการเคลื่อนไหว ของตัวเลข แสดงว่ามีการแตกรั่วของท่อหรืออุปกรณ์ รีบหาจุด และซ่อมทันที
  • สังเกตปั๊มน้ำดังเป็นระยะๆ ทั้งที่ไม่มีใครใช้น้ำ แสดงว่า มีจุดรั่วไหล รีบค้นหาและซ่อมแซม
  • สังเกตจุดรั่วไหลที่อาจรั่วไหลบ่อย คือ ก๊อกน้ำ ฝักบัว สายฉีดชำระ โถปัสสาวะ อ่างล้างมือ และโถสุขภัณฑ์ อาจมีน้ำหยด หรือถ้าปิดก๊อกสนิทน้ำยังหยด ควรรีบซ่อมหรือเปลี่ยน
  • สังเกตพื้นดินที่ท่อน้ำผ่าน หากมีต้นหญ้างอกงามกว่าปกติ หรือดินชื้นแฉะ มีน้ำขัง ควรรีบหาจุดรั่วซึมและซ่อมแซมโดยด่วน

| น้ำจืดไม่ได้มีเหลือเฟือ | น้ำดื่มยิ่งมีค่าใช้จ่ายมาก | การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ | ประหยัดน้ำ | ใช้อุปกรณ์ช่วยประหยัดน้ำ | กำจัดจุดรั่วไหล  | กระดุมประหยัดน้ำ | การใช้น้ำซ้ำ | การรีไซเคิล |
| วิธีประหยัดน้ำ | เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ | ประปาไทย.คอม |