ภาพตัวอย่างการใช้น้ำรีไซเคิล
ใช้สำหรับนดน้ำต้นไม้ของห้างฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต

การรีไซเคิลน้ำ เป็นการน้ำน้ำที่ผ่านการใช้แล้ว มาปรับปรุงคุณภาพให้ใช้ต่อไปได้อีก เช่นการนำไปรดน้ำต้นไม้ หรือใช้กับโถชักโครก ในสิงคโปร์ สนับสนุนการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก ถึงขั้นนำน้ำทิ้ง มารีไซเคิลเป็นน้ำดื่ม

เลือกวิธีบำบัดน้ำ ให้เหมาะสม กับน้ำที่ใช้แล้ว และคุณภาพที่ต้องการ เพื่อเลือกวิธีที่เหมาะสม และประเมินว่าคุ้มค่า สะดวก หรือง่ายหรือไม่

การรีไซเคิลนับเป็นทางเลือกที่ดี สำหรับการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ มากขึ้น หากจัดการได้ดี จะลดการใช้น้ำได้มาก และช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มาก

การรีไซเคิล


ตัวอย่างการบำบัดน้ำ

1. การกรองตะกอน เป็นการใช้วัสดุขวางทางน้ำ เพื่อกั้นสิ่งปนเปื้อนออก ใช้หลักอะไรใหญ่กว่าก็ผ่านไม่ได้ สิ่งที่ใช้กรอง เลือกได้ตามความเหมาะสมของการใช้งาน เช่น ทรายกรอง กรวด ทราย ด้ายพัน เซรามิก

2. การกรองกลิ่น สี รส และสารเคมี สารปนเปื้อนมักมีขนาดเล็กมากหรือเป็นพวกละลายน้ำ จึงมักเป็นการกรองด้วยสารกรองพิเศษ หรือการผสมสารเคมีเข้าช่วย เช่น ถ่านไม้ ถ่านกัมมันต์ (ถ่านไม้เนื้อแข็งผ่านขบวนการก่อประจุบวก เพื่อดูดซับหรือทำปฏิกิริยากับสารปนเปื้อนซึ่งส่วนใหญ่เป็นประจุลบ) หินจากภูเขาไฟ เม็ดเรซินเคลือบสารกรองสำหรับลดความกระด้างของน้ำ ด่างทับทิมหรือสารต่างๆ ลใช้ดสารเคมีบางตัวในน้ำ

3. การฆ่าเชื้อโรค ใช้กับการปนเปื้อนน้ำที่มีเชื้อจุลินทรีย์ หรือเสี่ยงต่อการมีจุลินทรีย์ เช่นมีอาหาร มีการปนเปื้อนสานอินทรีย์ที่เป็นอาหารของจุลินทรีย์ ควรได้รับการกรองก่อน จึงจะนำมาฆ่าเชื้อโรค วิธีการมีหลายอย่าง เช่น การใช้ความร้อน การใช้แสงอุลตร้าไวโอเล็ต การผสมคลอรีนหรือใช้สารเคมีเฉพาะ

4. การกรองแบบละเอียด เป็นการกรองโดยใช้วัสดุขวางทางน้ำแบบละเอียด มักใช้กับน้ำที่ต้องการความสะอาดมากขึ้น เช่นการใช้ระบบ เมมเบรนด์ ซึ่งมีประเภท และเทคโนโลยีการกรองต่างกันไปตามคุณภาพน้ำที่ต้องการกรอง และน้ำที่ผ่านการกรอง

5. การบำบัดน้ำหลายขั้นตอน ใช้กับสภาพน้ำใช้แล้ว ที่มีการปนเปื้อน หลายอย่าง ต้องมีการออกแบบระบบ และความต่อเนื่องอย่างเหมาะสม เช่นกรองตะกอน ต่อด้วยฆ่าเชื้อโรค

| น้ำจืดไม่ได้มีเหลือเฟือ | น้ำดื่มยิ่งมีค่าใช้จ่ายมาก | การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ | ประหยัดน้ำ | ใช้อุปกรณ์ช่วยประหยัดน้ำ | กำจัดจุดรั่วไหล  | กระดุมประหยัดน้ำ | การใช้น้ำซ้ำ | การรีไซเคิล |
| วิธีประหยัดน้ำ | เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ | ประปาไทย.คอม |