การใช้น้ำซ้ำ


การนำน้ำมาใช้ซ้ำ คือการนำน้ำที่ผ่านการใช้แล้ว มาใช้ต่ออีก อาจนำมาใช้ในกิจกรรมเดิม หรือกิจกรรมอื่นที่เหมาะสม เป็นการสร้างความคุ้มค่าให้กับน้ำ รวมทั้งประหยัดน้ำ หากคุณลองหาวิธีใช้น้ำต่อ ก่อนที่จะทิ้งน้ำ คุณอาจประหยัดน้ำได้อีกมาก ตัวอย่างเหล่านี้ เป็นตัวอย่างที่มีการได้นำน้ำมาใช้ซ้ำ ลองนำแนวคิด ไปใช้กับที่บ้านหรือที่ทำงาน

นำน้ำที่ใช้แล้ว มาใช้ได้อีก

 • ใช้เหตุผลมากขึ้น จะใช้น้ำน้อยลง
 • เพราะว่าน้ำสุดท้ายของการซักผ้า สะอาดเกินกว่าจะทิ้ง และน้ำจากก๊อก ดีเกินไปที่ใช้ถูพื้น
 • เอาน้ำสุดท้ายที่ซักผ้า ไปถูพื้น ถูพื้นเสร็จ เอาน้ำที่เหลือไปรดน้ำต้นไม้
 • ต้นไม้ ก็ไม่จำเป็นต้องดื่มน้ำสะอาดเหมือนเรา

ตัวอย่างการใช้น้ำซ้ำ

 • น้ำล้างผักผลไม้ => น้ำเช็ดพื้น, น้ำรดต้นไม้
 • น้ำอาบ => น้ำรดต้นไม้
 • น้ำซักผ้า => น้ำเช็ดพื้น
 • น้ำซาวข้าว => ปุ๋ยดอกมะลิ ดอกดก
 • น้ำล้างเนื้อ/น้ำล้างปลา => ปุ๋ยเร่งดอกสีแดงกุหลาบ ดอกชบา ให้ออกดอกดก
 • น้ำล้างกะปิ => ปุ๋ยเร่งใบผักวอเตอร์เครส ผักสลัด ผักกินใบต่างๆ ให้โตไวใบสวยรสดี

การใช้น้ำซ้ำ จากท่อเครื่องทำความเย็น
เครื่องทำความเย็น เช่นเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น ตู้แช่อาหาร ฯลฯ โดยปกติ ช่างมักติดตั้งให้ทิ้งน้ำจากเครื่องทำความเย็นเหล่านี้ ส่วนใหญ่ น้ำเหล่านี้จะสะอาด เพราะเป็นน้ำจากความชื้นในอากาศ แต่อาจปนเปื้อนจากฝุ่นผงที่มาเกาะส่วนทำความเย็น และอาจมีเชื้อรา หรือเป็นที่อยู่ของแมลง หากพบว่ามีความขุ่นมาก ก็ควรกรองด้วยทรายกรองก่อน

 • เฉลี่ยแอร์บ้านจะให้น้ำเครื่องละ 3-5 ลิตร/คืน และจะมากขึ้นเมื่อเป็นเครื่องที่ใช้ขนาดใหญ่ หรือเปิดใช้งานมากขึ้น
 • เครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง ได้วันละ 3 ลิตร 1 เดือน จะได้น้ำใช้ประมาณ 900 ลิตร หรือปีละ 10,800 ลิตร
 • อาคารชั้นละ 30 เครื่อง มี 8 ชั้น ประมาณอาคารละ 240 เครื่อง จะได้น้ำถึงประมาณ 21,600 ลิตร/เดือน หรือปีละ 259,200 ลิตร

หาน้ำมาใช้ซ้ำ

 • น้ำฝนที่เก็บรวบรวมไว้ในน้ำเพื่อรดน้ำสนาม, รดพืชในสวน, ล้างรถ, น้ำใช้ในบ้าน
 • ปริมาณการเก็บน้ำฝนเฉลี่ยในประเทศไทย สำหรับบ้าน ที่มีหลังคาขนาด 186 ตารางเมตร(ประมาณบ้านเดี่ยวทั่วไป) สามารถรับน้ำได้ประมาณ 190,000 ลิตรต่อปี
 • พิจารณาหาแหล่งน้ำอื่นมาช่วยให้มีน้ำใช้ได้อีก เช่น การขุดบ่อน้ำ ขุดบ่อบาดาล สระเก็บน้ำ

| น้ำจืดไม่ได้มีเหลือเฟือ | น้ำดื่มยิ่งมีค่าใช้จ่ายมาก | การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ | ประหยัดน้ำ | ใช้อุปกรณ์ช่วยประหยัดน้ำ | กำจัดจุดรั่วไหล  | กระดุมประหยัดน้ำ | การใช้น้ำซ้ำ | การรีไซเคิล |
| วิธีประหยัดน้ำ | เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ | ประปาไทย.คอม |