การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ


การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ เป็นการเพิ่มการใช้น้ำ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าปกติ
โดยเรายังคงสะดวกสบายจากการใช้น้ำ และช่วยให้ประหยัดน้ำมากขึ้นกว่าปกติ
ใช้หลัก 3 R: Reduce Reuse Recycle คือ

1. Reduce ลดการใช้น้ำ เช่น

  • ใช้น้ำให้น้อยลง ใช้วิธีที่ใช้น้ำต่อครั้ง น้อยกว่าเดิม
  • เลือกกิจกรรมการใช้น้ำ ที่ใช้น้ำน้อยกว่าเดิม
  • ใช้น้ำเฉพาะที่จำเป็น ลดการใช้น้ำที่ไม่มีประโยชน์ หรือไม่คุ้มค่า
  • ลดการทิ้งของน้ำที่ไม่ได้ใช้ ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้ ไม่ใช้น้ำมากเกินไป

2. Reuse ใช้ซ้ำ เช่น

  • เก็บน้ำที่ใช้แล้ว มาใช้ต่อ
  • เลือกกิจกรรมใช้น้ำ ให้เหมาะกับกิจกรรมที่จะนำไปใช้ต่อ
  • ใช้ประโยชน์จากน้ำที่ใช้แล้ว

3. Recycle บำบัดน้ำแล้วนำมาใช้ต่อ

  • นำน้ำที่ใช้แล้ว บำบัดให้ดีขึ้น
  • นำน้ำที่คุณภาพดีขึ้นจากการบำบัด มาเลือกใช้กับกิจกรรมที่เหมาะสม

ยิ่งใช้น้ำ อย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งช่วยโลก ช่วยสิ่งแวดล้อม

| น้ำจืดไม่ได้มีเหลือเฟือ | น้ำดื่มยิ่งมีค่าใช้จ่ายมาก | การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ | ประหยัดน้ำ | ใช้อุปกรณ์ช่วยประหยัดน้ำ | กำจัดจุดรั่วไหล  | กระดุมประหยัดน้ำ | การใช้น้ำซ้ำ | การรีไซเคิล |
| วิธีประหยัดน้ำ | เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ | ประปาไทย.คอม |