ข่าวสัมปทาน

ใหม่! เมื่อวันที่ ๒๗ กพ. ๖๒ ส่วนกิจการประปาสัมปทาน ตรวจกำกับการประกอบกิจการประปาสัมปทานโครงการเขาเขียวคันทรี่คลับ และเขาเขียว กอล์ฟ วิลเลจ  อ่านต่อ

ใหม่! เมื่อวันที่ ๒๘ กพ. - ๑ มีค. ๖๒ ส่วนกิจการประปาสัมปทาน ตรวจกำกับการประกอบกิจการประปาสัมปทานโครงการ บ้านศุภลักษณ์ บ้านพฤกษ์สราญ โครงการจัดสรรที่ดินโฉนดเลขที่ 740871243-4 จังหวัดปทุมธานี  อ่านต่อ

เมื่อวันที่ ๒๖ มค. ๖สบจ. ส่วนกิจการประปาสัมปทาน ตรวจกำกับการประกอบกิจการประปาสัมปทานโครงการจัดสรรที่ดินโฉนดเลขที่ 740, 87123 และ 87124 จังหวัดปทุมธานี  อ่านต่อ

เมื่อวันที่ ๒๖ มค. ๖สบจ. ส่วนกิจการประปาสัมปทาน ตรวจกำกับการประกอบกิจการประปาสัมปทานโครงการบ้านศุภลักษณ์ จังหวัดปทุมธานี  อ่านต่อ

เมื่อวันที่ ๒๕ มค. ๖สบจ. ส่วนกิจการประปาสัมปทาน ตรวจกำกับการประกอบกิจการประปาสัมปทานโครงการหมู่บ้านพฤกษ์สราญ จังหวัดปทุมธานี อ่านต่อ

เมื่อวันที่ ๒๔ มค. ๖สบจ. ส่วนกิจการประปาสัมปทาน ตรวจกำกับการประกอบกิจการประปาสัมปทานโครงการในเขตเทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี  อ่านต่อ

เมื่อวันที่ ๒๓ มค. ๖๑ สบจ. ส่วนกิจการประปาสัมปทาน ตรวจกำกับการประกอบกิจการประปาสัมปทานโครงการจัดสรรที่ดิน 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ

เมื่อวันที่ ๒๑ ธค. ๖๐ สบจ. ส่วนกิจการประปาสัมปทาน การตรวจกำกับการประกอบกิจการประปาสัมปทานโครงการในเขตเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ของบริษัท ไฮโดรเทค จำกัด จังหวัดเชียงใหม่  อ่านต่อ

เมื่อวันที่ ๒๐ ธค. ๖๐ สบจ. ส่วนกิจการประปาสัมปทาน ตรวจกำกับการประกอบกิจการประปาสัมปทานโครงการในเขตเทศบาลตำบลหางดง จังหวัดเชียงใหม่  อ่านต่อ

เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๐ ธค. ๖๐ สบจ. ส่วนกิจการประปาสัมปทาน ส่งเสริมการประกอบกิจการประปาสัมปทานในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน อ่านต่อ

เมื่อวันที่ ๑๙ ธค. ๖๐ สบจ. ส่วนกิจการประปาสัมปทาน ตรวจกำกับการประกอบกิจการประปาสัมปทานโครงการจัดสรรที่ดินบริษัท บ้านสวยสวนงาม จำกัด จังหวัดลำพูน  อ่านต่อ

เมื่อวันที่ ๑๕ ธค. ๖๐ สบจ. ส่วนกิจการประปาสัมปทาน ส่งเสริมการประกอบกิจการประปาสัมปทานในเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี อ่านต่อ

เมื่อวันที่ ๑๔ ธค. ๖๐ สบจ. ส่วนกิจการประปาสัมปทาน การตรวจกำกับการประกอบกิจการประปาสัมปทานโครงการสวนอุตสาหกรรมอินทรา ของบริษัท สวนอุตสาหกรรมอินทรา จำกัด อ่านต่อ

เมื่อวันที่ ๑๓ ธค. ๖๐ สบจ. ส่วนกิจการประปาสัมปทาน การตรวจกำกับการประกอบกิจการประปาสัมปทานโครงการในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ของบริษัท ประปานครสวรรค์ จำกัด อ่านต่อ

เมื่อวันที่ ๑๒ ธค. ๖๐ สบจ. ส่วนกิจการประปาสัมปทาน การตรวจกำกับการประกอบกิจการประปาสัมปทานโครงการในเขตพื้นที่บริการปทุมธานี-รังสิต ของบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด อ่านต่อ

เมื่อวันที่ ๒๒ พย. ๖๐ สบจ. ส่วนกิจการประปาสัมปทาน ตรวจสอบโครงการขอเปิดจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อ่านต่อ

เมื่อวันที่ ๒๑ พย. ๖๐ สบจ. ส่วนกิจการประปาสัมปทาน ตรวจสอบโครงการขอเปิดจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่สำนักงานประปาจังหวัดระยอง อ่านต่อ

Flowchart กระบวนงานและขั้นตอนสัมปทานฯ อ่านต่อ

เมื่อวันที่ ๓๑ กค. ๖๐ สบจ. ส่วนกิจการประปาสัมปทาน การตรวจกำกับการประกอบกิจการประปาสัมปทานโครงการในเขตอ้าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา   อ่านต่อ

เมื่อวันที่ ๑ สค. ๖๐ สบจ. ส่วนกิจการประปาสัมปทาน โครงการในเขตอ้าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา  อ่านต่อ

เมื่อวันที่ ๒ สค. ๖๐ สบจ. ส่วนกิจการประปาสัมปทาน โครงการเขาเขียว กอล์ฟ วิลเลจ  อ่านต่อ

เมื่อวันที่ ๒ สค. ๖๐ สบจ. ส่วนกิจการประปาสัมปทาน โครงการเขาเขียวคันทรี่คลับ  อ่านต่อ

เมื่อวันที่ สค. ๖๐ สบจ. ส่วนกิจการประปาสัมปทาน ส่งเสริมการประกอบกิจการประปาสัมปทานในเขตพื้นที่จังหวัดนครนายก อ่านต่อ

เมื่อวันที่ ๒๑ มิย. ๖๐ สบจ. ส่วนกิจการประปาสัมปทาน การตรวจกำกับการประกอบกิจการประปาสัมปทานโครงการประปาเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี   อ่านต่อ

เมื่อวันที่ ๒๒ มิย. ๖๐ สบจ. ส่วนกิจการประปาสัมปทาน ส่งเสริมการประกอบกิจการประปาสัมปทานในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  อ่านต่อ

เมื่อวันที่ ๒๓ มิย. ๖๐ สบจ. ส่วนกิจการประปาสัมปทาน ส่งเสริมการประกอบกิจการประปาสัมปทานในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร อ่านต่อ

เมื่อวันที่ ๑ พค. ๖๐ สบจ. ส่วนกิจการประปาสัมปทาน การตรวจกำกับการประกอบกิจการประปาสัมปทานโครงการในเขตเทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์และองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน  อ่านต่อ

เมื่อวันที่ ๑ พค. ๖๐ สบจ. ส่วนกิจการประปาสัมปทาน การตรวจกำกับการประกอบกิจการประปาสัมปทานโครงการประปาเกาะล้าน ในเขตเกาะล้าน ต้าบลนาเกลือ จังหวัดชลบุรี  อ่านต่อ

เมื่อวันที่ ๑ พค. ๖๐ สบจ. ส่วนกิจการประปาสัมปทาน การตรวจกำกับการประกอบกิจการประปาสัมปทานโครงการประปาสัตหีบ ในเขตอ้าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี    อ่านต่อ

เมื่อวันที่ ๑ พค. ๖๐ สบจ. ส่วนกิจการประปาสัมปทาน การตรวจกำกับการประกอบกิจการประปาสัมปทานโครงการในพื้นที่บริการสสำนักงานประปาพนัสนิคม และสำนักงานประปาบ้านบึง   อ่านต่อ

มื่อวันที่ มีนาคม ๒๕๖๐ สบจ. ส่วนกิจการประปาสัมปทาน ส่งเสริมการประกอบกิจการประปาสัมปทานในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  อ่านต่อ

 

มื่อวันที่ มีนาคม ๒๕๖๐ สบจ. ส่วนกิจการประปาสัมปทาน ส่งเสริมการประกอบกิจการประปาสัมปทานในเขตพื้นที่จังหวัดน่าน  อ่านต่อ

เมื่อวันที่ มีนาคม ๒๕๖๐ สบจ. ส่วนกิจการประปาสัมปทาน ส่งเสริมการประกอบกิจการประปาสัมปทานในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ อ่านต่อ

เมื่อวันที่ มีนาคม ๒๕๖๐ สบจ. ส่วนกิจการประปาสัมปทาน ส่งเสริมการประกอบกิจการประปาสัมปทานในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องงสอน อ่านต่อ

สบจ. ร่วมกับ สทภ   ตรวจติดตามการสนับสนุนเครื่องสบน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำท่วมในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก อ่านต่อ

สป.เข้าตรวจกำกับการประกอบกิจการประปาสัมปทาน ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปางและเชียงราย อ่านต่อ...

 สป. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางและมาตรการในการตรวจกำกับการประกอบกิจการประปาสัมปทาน อ่านต่อ...

การตรวจกำกับกิจการประปาสัมปทานโครงการบ้านสวนปาล์มลากูล อ่านต่อ...

จดหมายข่าว สบจ. ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2555 อ่านต่อ...

ส่วนกิจการประปาสัมปทานเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางในการตรวจ กำกับ ประกอบกิจการประปาสัมปทาน อ่านต่อ...

การระดมความคิดเห็นภายในส่วนกิจการประปาสัมปทานด้วย SWOT Analysis เรื่อง วิสัยทัศน์ของส่วนฯ วันที่ 2 ตุลาคม 2555 อ่านต่อ...

 “อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ได้อนุญาตให้บริษัทจัดการทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) จำหน่ายน้ำประปาแล้ว” อ่านต่อ...

รัฐมนตรี ลงนามในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัมปทานประกอบกิจการประปาแล้ว  เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ลงนามในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัมปทานประกอบกิจการประปา ข้อ 24, ข้อ 25, ข้อ 26 และข้อ 27 แล้ว 3 อ่านต่อ...

กรมทรัพยากรน้ำ อนุญาตให้บริษัทไทยวาพลาซ่า จำกัด จำหน่ายน้ำประปา เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2551 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ได้อนุญาตให้บริษัทไทยวาพลาซ่า จำกัด เริ่มจำหน่ายน้ำประปาในเขตโครงการลากูน่า ทาวน์โฮมส์ 3 อ่านต่อ...

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ได้อนุญาตให้บริษัทไทยวาพลาซ่า จำกัด จำหน่ายน้ำประปาแล้ว เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2551 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ได้อนุญาตให้บริษัทไทยวาพลาซ่า จำกัด เริ่มจำหน่ายน้ำประปาในเขตโครงการลากูน่า เรสซิเดนส์ 3 อ่านต่อ...

รัฐมนตรี ลงนามในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัมปทานประกอบกิจการประปาแล้ว เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2550 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ลงนามในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัมปทานประกอบกิจการประปา  เป็นการส่งเสริมการประกอบกิจการประปาสัมปทาน ของภาคเอกชนด้วย จำนวน 4 โครงการ อ่านต่อ...

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ได้อนุญาตให้บริษัทศุภมาศ บ้านและที่ดิน จำกัด จำหน่ายน้ำประปาแล้ว เมื่อวันที่  14 มีนาคม 2551 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ได้อนุญาตให้บริษัทศุภมาศบ้านและที่ดิน จำกัด เริ่มจำหน่ายน้ำประปาในเขตโครงการบ้านศุภมาศ ตั้งอยู่ที่ตำป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต อ่านต่อ...

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ได้อนุญาตให้บริษัทลากูน่า ฮอลิเดย์ คลับ จำกัด จำหน่ายน้ำประปา  เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2551 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ได้อนุญาตให้บริษัทลากูน่า ฮอลิเดย์ คลับ จำกัด เริ่มจำหน่ายน้ำประปาในเขตโครงการลากูน่า ทาวน์โฮมส์ 2 ตั้งอยู่ที่ตำเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต อ่านต่อ...

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ได้อนุญาตให้บริษัทแปลน เอสเตท จำกัด จำหน่ายน้ำประปา เเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2550 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ได้อนุญาตให้บริษัทแปลน เอสเตท จำกัด เริ่มจำหน่ายน้ำประปาในเขตโครงการบ้านสวนล็อคปาล์ม ตั้งอยู่ที่ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต  อ่านต่อ...

รัฐมนตรี ลงนามอนุญาตให้สัมปทานประกอบกิจการประปาเพิ่มเติม เมื่อวันที่  31 สิงหาคม 2550 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ลงนามอนุญาตให้สัมปทานประกอบกิจการประปา จำนวน 1 โครงการ  อ่านต่อ...

รัฐมนตรี ลงนามอนุญาตให้สัมปทานประกอบกิจการประปาเพิ่มเติม เมื่อวันที่  25 กรกฎาคม 2550 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ลงนามอนุญาตให้สัมปทานประกอบกิจการประปา จำนวน 4 โครงการ  อ่านต่อ...

รัฐมนตรี ลงนามอนุญาตโอนสัมปทานประกอบกิจการประปาแล้ว เมื่อวันที่  28  มิถุนายน 2550 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ลงนามอนุญาตให้สัมปทานประกอบกิจการประปา จำนวน 1 โครงการ  อ่านต่อ...

รัฐมนตรี ลงนามอนุญาตให้สัมปทานประกอบกิจการประปาเพิ่มเติม เมื่อวันที่  13  มิถุนายน 2550 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ลงนามอนุญาตให้สัมปทานประกอบกิจการประปา จำนวน 4 โครงการ  อ่านต่อ...

รัฐมนตรี ลงนามอนุญาตให้สัมปทานประกอบกิจการประปาแล้ว เมื่อวันที่  24  พฤษภาคม 2550 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ลงนามอนุญาตให้สัมปทานประกอบกิจการประปา จำนวน 5 โครงการ  อ่านต่อ...

เจ้าหน้าที่สำนักบริหารจัดการน้ำ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 และเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการและพัฒนาน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ร่วมกันตรวจสอบปลายท่อน้ำทิ้ง จากระบบผลิตน้ำประปาแบบ Revers Osmosis ที่เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี อ่านต่อ...

ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำ ตรวจสอบปลายท่อน้ำทิ้งจากระบบผลิตประปาที่เกาะสมุย ามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงรายละเอียดที่เพิ่มแนบท้ายสัญญาสัมปทาน อ่านต่อ...

ผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำ ร่วมรับฟังประชาพิจารณ์ โครงการประปาสัมปทาน ที่ผลิตน้ำประปาจากน้ำทะเลด้วยระบบอาร์โอ ที่เกาะสม  อ่านต่อ...

การขออนุญาตใช้แบบแปลนก่อสร้างระบบประปาของกรมทรัพยากรน้ำ  ปัจจุบันกรมทรัพยากรน้ำได้ออกแบบแปลนในการก่อสร้างระบบประปา ซึ่งเป็นแบบมาตรฐานสามารถใช้ในการออกแบบก่อสร้างระบบประปาได้ทั่วไป หากผู้ประกอบการที่จะดำเนินการขอรับสัมปทานประกอบกิจการประปายังขาดแบบแปลนในการก่อสร้างระบบประปา ท่านสามารถขอใช้แบบแปลนฯ จากกรมทรัพยากรน้ำได้  อ่านต่อ...

การนำน้ำจากแม่น้ำมาใช้ประโยชน์จะขออนุญาตหน่วยงานใด จากปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในทุกภูมิภาคของประเทศ คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติจึงแต่งตั้งคณะกรรมการลุ่มน้ำขึ้น เพื่อรับผิดชอบในพื้นที่ 25 ลุ่มน้ำ อ่านต่อ...

การแก้ไขปัญหาหมู่บ้านชัยพฤกษ์คลองสาม ชาวบ้านหมู่บ้านชัยพฤกษ์คลองสามร้องเรียนมายังกรมทรัพยากรน้ำ่า สัมปทานหมดอายุแต่สูบน้ำมาขาย อ่านต่อ...

เพื่อความปลอดภัยและผาสุกของประชาชนผู้ใช้น้ำประปา สำนักบริหารจัดการน้ำร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรวจกำกับกิจการประปาสัมปทาน อ่านต่อ...

การตรวจกำกับกิจการประปาไม่ยุ่งยากอีกต่อไปแล้ว สำนักบริหารจัดการน้ำจัดทำคู่มือในการตรวจกำกับกิจการประปา เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้น้ำประปาจากระบบประปาสัมปทานมีความมั่นใจว่า จะได้ใช้น้ำประปาที่มีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน ตามข้อกำหนดในเงื่อนไขสัญญาสัมปทาน อ่านต่อ...

ระบบประปาสัมปทานน้ำเค็มที่ให้บริการทั้งเกาะแห่งที่สอง หลังจากบริษัท จัดการและพัฒนาน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการกิจการประปาสัมปทานในพื้นที่เกาะสีชัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ไปแล้ว บริษัทฯ ได้ขอรับสัมปทานประกอบกิจการประปาในพื้นที่เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้ยื่นเรื่องให้จังหวัดพิจารณา เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2547 อ่านต่อ...

สัมปทานประกอบกิจการประปาสัมปทาน สามารถโอนกันได้หรือไม่ เมื่อได้รับสัมปทานประกอบกิจการสัมปทานแล้ว ผู้รับสัมปทานฯ จะโอนสัมปทานไปให้ผู้อื่นไม่ได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ให้สัมปทานเสียก่อน อ่านต่อ...

ทุกคำถามมีคำตอบเกี่ยวกับสัมปทานประกอบกิจการประปา กรมทรัพยากรน้ำ ให้บริการคำปรึกษาแก่ประชาชนที่จะตัดสินใจซื้อบ้านจากโครงการจัดสรรที่ดินเกี่ยวกับน้ำประปา ในกรณีที่โครงการจัดสร้างระบบประปาใช้ภายในโครงการ และให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการที่จะดำเนินการเกี่ยวกับสัมปทานประกอบกิจการประปา อ่านต่อ...

อนุมัติการขอรับและขอต่ออายุสัมปทานประกอบกิจการประปา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ลงนามการขอรับและต่ออายุสัมปทานประกอบกิจการประปา ของผู้ประกอบการแล้ว จำนวน 11 รายทำให้ประชาชนผู้ใช้น้ำประปาในเขตให้บริการประปานี้ ได้รับความคุ้มครองในด้านมาตรฐานคุณภาพน้ำ มีการบริการน้ำประปาที่ดี และเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิอ่านต่อ ...

เทศกาลตรวจสอบประปาสัมปทานเริ่มแล้ว! สำนักบริหารจัดการน้ำร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรน้ำจังหวัด ตรวจกำกับกิจการประปาสัมปทาน 26 จังหวัด อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 1 ก.พ.48 – 30 เม.ย. 48 อ่านต่อ ...

ต้นทุนน้ำประปาสัมปทาน สำนักบริหารจัดการน้ำศึกษาต้นทุนค่าน้ำประปาสัมปทาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดอัตราค่าน้ำสำหรับระบบประปาที่ขอรับสัมปทาน อ่านต่อ ...

[หน้าแรกประปาไทย] [ประปาสัมปทาน]