โครงการประปาดอยเพื่อผู้ด้อยโอกาส

             “น้ำ” คือความจำเป็นขั้นพื้นฐานของคนทุกคน ร่างกายของเรามีน้ำเป็นส่วนประกอบหลัก เราต้องดื่มน้ำทุกวันเพื่อการดำรงชีวิต รวมถึงการใช้น้ำเพื่อประกอบอาหาร ชำระล้างร่างกายและสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อสุขอนามัยที่ดี แต่ยังมีคนอีกจำนวนมากที่ขาดโอกาสได้รับน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภค โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร เช่น ที่บ้านทีตะอึคี ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ชาวบ้านที่นี่ต้องเดินขึ้นลงเขาไกลๆ เพื่อไปกรอกน้ำทีละขวดทีละถังแล้วแบกกลับบ้าน ทำให้ชาวบ้านใช้น้ำเท่าที่จำเป็นจริงๆ ไม่ทำความสะอาดร่างกายและสิ่งของอย่างที่ควรจะเป็น ส่งผลให้เกิดโรคภัยตามมามากมาย เป็นปัญหาหญ้าปากคอกที่ไม่ควรเกิดขึ้น

            โครงการประปาดอยเพื่อผู้ด้อยโอกาส จึงเกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของกลุ่มคนอาสาเพื่อแผ่นดินและหนังสือพิมพ์คมชัดลึก โดยจัดต่อเนื่องจากโครงการสนามเด็กเล่นคนอาสาสู่ป่าอมก๋อย เพื่อส่งรอยยิ้มให้น้องผู้ห่างไกล เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งนอกจากโครงการประปาดอยแล้ว ทีมงานยังขึ้นไปติดตั้งวิทยุสื่อสารและสถานีทวนสัญญาณที่โรงเรียนในกลุ่ม ศศช.ทีผะแหล่ ให้สามารถติดต่อกับโลกภายนอกได้ โดยเฉพาะฤดูฝนที่ใกล้เข้ามา จะทำให้ถนนใช้การไม่ได้ รวมทั้งนำสีขึ้นไปทาปรับปรุงอาคารเรียนให้สวยงาม

ทีมงานเริ่มเดินทางในวันที่หลายคนมุ่งหน้าไปกราบขอพรผู้ใหญ่ที่เคารพรัก ไปเที่ยวไปเล่นสาดน้ำในเทศกาลสงกรานต์ แต่เราขอไปให้เวลาแก่ครอบครัวที่เรียกว่าเพื่อนมนุษย์ โดยเลี่ยงไปทางนครปฐม สุพรรณบุรี อุทัยธานี ออกนครสวรรค์ เพื่อเลี่ยงรถติด ก่อนมุ่งหน้าอุทยานแห่งชาติแม่เมย จากเดิมใช้เส้นทาง อช.แม่เงา เนื่องจากอมก๋อยเป็นรอยต่อจังหวัด ขึ้นได้หลายทาง ซึ่งจะมีความยากง่ายต่างกัน ครั้งก่อนต้องขับอ้อมกว่า 200 กิโลเมตร เพราะบรรทุกสิ่งของน้ำหนักหลายตัน แต่ครั้งนี้ต้องการเดินทางเร็ว เพราะมีหลายสิ่งที่ต้องทำ จึงเลือกใช้เส้นทางที่สั้นกว่า แต่อาจโหดกว่า หรือเพราะความร้อนแล้งทำให้ผิวถนนเป็นฝุ่นผงจนเกิดความลื่นมากขึ้น รวมถึงความใหญ่ของถังน้ำ 2,000 ลิตร ก็เป็นอุปสรรคสำคัญ

            ภารกิจแรกในวันมหาสงกรานต์ ทีมงานร่วมสรงน้ำพระและขอพรผู้เฒ่าในหมู่บ้านกับเด็กๆ แล้วช่วยกันทาสีโรงเรียนทีผะแหล่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของกลุ่มที่มี 6 โรงเรียน วันรุ่งขึ้นจึงเดินทางไปบ้านทีตะอึคี ซึ่งรถยนต์เข้าไม่ถึง ต้องเดินเท้าอีกประมาณ 2 กิโลเมตร แต่สิ่งที่ทำให้เราห่อเหี่ยวหัวใจนั่นคือ ภูเขาทั้งลูกกลายเป็นขี้เถ้าถ่านไม้ ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของชาวบ้าน ที่ต้องการพื้นที่ปลูกพืชในฤดูฝนที่จะมาถึง พวกเขาจึงเผาต้นไม้ให้กลายเป็นที่ว่าง โดยไม่รู้เลยว่าได้ทำให้เกิดผลร้ายทั้งต่อตัวเอง คนเบื้องล่าง และโลกใบนี้มากเพียงใด

            เมื่อถึงหมู่บ้าน ทีมงานเริ่มเดินแนวประปาเข้าถังเก็บน้ำเพื่อแยกเข้าแต่ละบ้าน ซึ่งก่อนหน้านี้มีน้องๆ มช.เข้ามาวางท่อจากต้นน้ำไว้ให้แล้ว ส่วนชาวบ้านก็มาช่วยกันขุดดินเพื่อฝังกลบท่อ ก่อนจะต่อก๊อกน้ำบ้านละ 1 จุด ส่วนห้องเรียนต่อทั้งห้องน้ำ ห้องเรียนและแปลงผัก เพื่อเป็นศูนย์กลางให้หมู่บ้าน แม้จะต้องทำงานกลางแดดและขึ้นลงเนินเขาตลอดเวลา แต่ทุกคนก็เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ด้วยความหวัง เมื่อน้ำเข้าเต็มถัง วินาทีที่ทุกคนรอคอยก็มาถึง เสียงต้นทางสั่งปล่อยน้ำแล้วให้ทีมงานทุกคนไล่เปิดก๊อกทีละบ้าน จากนั้นเสียงหัวเราะ เสียงปรบมือ เสียงร้องด้วยความยินดีทั้งคนเมืองคนดอยก็ดังขึ้นพร้อมกัน

            จากนี้ไป ชาวบ้านทีตะอึคี จะมีความเป็นอยู่ดีขึ้น มีน้ำไว้ใช้ถึงหน้าบ้าน ไม่ต้องเดินไปกรอกน้ำทีละขวดอีกแล้ว เด็กๆ จะได้ล้างมืออาบน้ำหลังซุกซนจนมอมแมม จะได้มีสุขอนามัยที่ดีขึ้น

            วันต่อมาทีมงาน 2 คน พร้อมครูหน่องและลูกศิษย์โข่งที่มาเป็นลูกหาบ เดินทางไปติดตั้งระบบวิทยุสื่อสาร (ว.) ที่โรงเรียนบ้านปริโกร ซึ่งอยู่ลึกสุด ต้องจอดรถที่บ้านมอโพทะ แล้วเดินขึ้นเขาข้ามห้วยไปอีก 5 กิโลเมตร ระหว่างทางเจอต้นไม้ล้มขวางถนนต้องอ้อมไปอีกทาง นี่คือเหตุผลที่ต้องเข้ามาติดตั้งวิทยุสื่อสารเพื่อให้ครูและชาวบ้านได้ติดต่อกับภายนอกเมื่อถนนถูกตัดขาด เพราะขนาดฤดูแล้งยังเจอไม้ล้มขวางตลอด

        ส่วนทีมงานที่เหลือช่วยกันทาสีอยู่ที่โรงเรียนบ้านสเลเดคี ซึ่งที่นี่เราได้นำวิทยุสื่อสารมาทำ Repeater (สถานีทวนสัญญาณ) รวมทั้งวันเดินทางกลับ ทีมงานยังแวะเปลี่ยนเสาส่งวิทยุให้โรงเรียนโอโลคีบน ถือว่าจบทุกภารกิจสำเร็จได้ด้วยดี

        ทั้งนี้ ปัจจัยสำคัญของการดำเนินโครงการคือ ผู้อุปการะ ครั้งนี้ได้แก่ บริษัท มหาชัยซีเมนต์ แอนด์ สตีล จำกัด และบริษัท คีท แอสเซท จำกัด มอบถังน้ำขนาด 2,000 ลิตร 2 ถัง พร้อมอุปกรณ์ บริษัท นิธิทัศน์ เอโอเอ จำกัด, คุณวิมลรัตน์ พิมพลา, คุณศรีสกุล รัชตวุฒิมงคล, คุณสิริอาภา ทิพยานนท์, คุณปิยะทัศน์ สุธรรมธารีกุล, คุณปัญญา เพชรแก้ว และอีกหลายท่านที่ทราบข่าวร่วมบริจาคสมทบ

หากผู้ใหญ่ใจดีท่านใดอยากส่งมอบสิ่งดีๆ ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม และท่านใดทราบว่าหมู่บ้านไหน ชุมชนใดยังขาดแคลนความช่วยเหลือ ก็ติดต่อมาได้ที่หนังสือพิมพ์คมชัดลึก เรายินดีเป็นสื่อกลางให้ทุกท่าน
 

แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก ฉบับวันที่ 2 พฤษภาคม 2557

รายงาน :  เจริญชัย จิรชัยรัตนสิน ส่วนส่งเสริมการจัดการ

[ประปาไทย.คอม] [ข่าวภูมิภาค]