ทหารบรรทุกน้ำแจกชาวบ้านสาวะถี จังหวัดขอนแก่น บรรเทาภัยแล้ง

             หน่วยทหารในพื้นที่ขอนแก่นนำน้ำอุปโภค บริโภค ออกแจกจ่ายช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวบ้านพื้นที่ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น หลังขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค อย่างหนัก
 

            วันที่ 30 เมษายน 2558 พล.ต.ธรากฤต ทับทองสิทธิ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นำรถบรรทุกน้ำอุปโภค บริโภค ออกแจกจ่ายชาวบ้านและบรรจุไว้ในถังน้ำกลาง วัดไชยศรี ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตามโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” จำนวน 54,000 ลิตร สำหรับตำบลสาวะถีมีอยู่ 24 หมู่บ้าน และหมู่บ้านที่แล้งเข้าขั้นวิกฤต คือบ้านสาวะถี หมู่ 6, 8 และ 21

นางสุขเฉลิม เทียนทองดี ชาวบ้านสาวะถีที่มารับแจกน้ำ กล่าวว่า ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วง 2 ปีหลังมานี้ แม้แต่สงกรานต์ที่ผ่านมาก็ไม่มีน้ำใช้เล่นสงกรานต์ การแก้ปัญหาของชาวบ้านคือสูบน้ำจากบ่อบาดาลและซื้อน้ำเพื่อใช้ในครัวเรือน เช่น ซักผ้า อาบน้ำ ต้องซื้อจากเอกชนบรรจุใส่แกลลอน

ส่วนน้ำดื่มต้องซื้อในราคาถังละ 10 บาท ขณะที่แหล่งน้ำดิบที่หล่อเลี้ยงชาวบ้านคือ หนองคูใหญ่สำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้านไม่สามารถใช้การได้ ต้องหยุดไว้เนื่องจากน้ำมีสภาพตื้นเขินแห้งขอด จึงอยากให้ส่วนราชการ โดยเฉพาะหน่วยทหารเข้ามาขุดลอกให้ด้วยเพื่อที่จะเก็บกักน้ำในช่วงหน้าฝนที่จะมาถึงนี้ไว้ใช้ในช่วงแล้งฤดูกาลหน้าด้วย
 

แหล่งที่มา : ASTVผู้จัดการออนไลน์ 30 เมษายน 2558 

รายงาน :   ส่วนส่งเสริมการจัดการ

[ประปาไทย.คอม] [ข่าวภูมิภาค]