อบต.ห้วยนาง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ปี 52 ปรับปรุงระบบประปา หมู่ 5

เจริญชัย จิรชัยรัตนสิน
วิศวกร 5
จักรกฤษ  บัวเทศ
พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 3

 

    
     มานิตย์ ศรีเทพ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ห้วยนาง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง มีงบประมาณราว 22 ล้านบาท เป็นรายจ่ายประจําเสีย 18 ล้านบาท เหลือพัฒน่าแค่ 4 ล้านบาท ซึ่งถือว่าไม่เพียงพอ

     ปี 2552 อบต.มีโครงการถนน 3 สาย วงเงิน 8 ล้านบาท คือ ถนนห้วยนางใต้-ต้นสัมหม้าว ถนนห้วยนางใต้ หมู่ 10-บ้านหนองช้างแล่น หมู่ 10 ถนนบ้านพ้อช้าง หมู่ 3-บ้านห้วยนาง หมู่ 1 ปรับปรุงระบบประปา หมู่ 5 และยังต้องตั้งงบประมาณเพื่อจัดการเลือกตั้งนายก และสมาชิกสภา อบต.ที่จะหมดวาระวันที่ 30 กรกฎาคม 2552 อีก 3.5แสนบาท

     เรามีปัญหาที่ต้องแก้ไข เช่น การขาดแคลนนํ้า เนื่องจากแม่นํ้าตรังไหลผ่านเพียง 3 หมู่บ้าน ที่เหลือมีปัญหานํ้าบาดาลไม่เพียงพอ อีกอย่าง คือ นักเรียนเมื่อเจบชั้น ป. 6 แล้วไม่เรียนต่อ ชั้นมัธยม 1-3 เด็กจะเรียนไม่จบและออกกลางคัน เป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกจริงๆ คิดว่าการแก้ปัญหาการศึกษานั้น ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน ทั้งครู โรงเรียน อบต.ผู้ปกครอง ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องช่วยกันปลูกฝังให้เด็กเห็นความสําคัญของการศึกษา

     อย่างไรก็ตามแม้มีปัญหา มีเงินน้อย แต่ได้รับการยอมรับว่าเป็นท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็งแห่งหนึ่งของจังหวัด เนื่องจากการบริหารจะเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข ตํารวจชุมชน กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน ภาคเอกชน ทำให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน"

 

 

  [ประปาไทย.คอม] [ข่าวภูมิภาค]

แหล่งข่าว:หนังสือพิมพ์ มติชน ฉบับวันที่ 29 พฤศจิกายน 2551 หน้าที่ 10 คอลัมน์ ผู้แทนท้องถิ่น