เทศบาลตำบลเขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย ขุดลอกแหล่งน้ำให้มีน้ำเพียงพอ

เจริญชัย จิรชัยรัตนสิน
วิศวกร 5
จักรกฤษ  บัวเทศ
พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 3

 

    

    
     วิษณุ แก้วอุ่น นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลเขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย อดีตผู้ใหญ่บ้านและกำนัน ที่ผันตัวเองมาทำธุรกิจอยู่ 2 ปี จึงได้รับการสนับสนุนจากประชาชนให้ลงสนามการเมืองท้องถิ่น

     ตอนแรกผมไม่คิดจะลงหรอก แต่ครูที่สอนผมมาต้องการให้ผมลงเลือกตั้ง ผู้ใหญ่บ้านที่เคยร่วมงานกันมาเขาก็บอกผมว่า กำนันมาลงนายกซิ ผมก็เลยตัดสินใจลง และได้รับเลือกเป็นนายกคนแรกของเทศบาลแห่งนี้

     ยังต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอีกมาก เพราะยังเป็นชนบทอยู่ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตร ถนนหนทางยังเป็นลูกรัง ประปายังไม่เรียบร้อยอีก 2 หมู่บ้าน ไฟฟ้าก็ต้องการขยาย ที่สำคัญมากคือ แหล่งน้ำ เพราะช่วงหน้าแล้งจะปลูกข้าวโพดหวาน ถั่วเหลือง

     ผมมีเป้าหมายขุดลอกแหล่งน้ำให้มีน้ำเพียงพอ แต่ก็มีปัญหาชาวบ้านบางคนก็เข้าใจ บางคนไม่เข้าใจ ส่วนกลุ่มอาชีพไม่ค่อยจริงจังมากนัก ที่พอไปได้ก็มีกลุ่มเพาะเลี้ยงเห็ด กลุ่มดอกไม้จันทน์ ร้านค้าชุมชน แต่กลุ่มทอผ้าก็มีปัญหาตลาด บางกลุ่มยังไม่รู้จะเป็นอย่างไร เพราะสมาชิกใช้เวลาไปกับการทำไร่ทำนามากกว่า

     ตำบลเรามีสถานที่ท่องเที่ยวคือ ไทยดำบ้านนาป่าหนาด ซึ่งปี 2551 ก็ปรับพื้นที่สร้างบ้านไทยดำจำลองให้เป็นที่ท่องเที่ยว เป็นศูนย์รวมวัฒนธรรม ผมอยากจะทำตรงนี้ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้ได้

 

 

 

  [ประปาไทย.คอม] [ข่าวภูมิภาค]

แหล่งข่าว:หนังสือพิมพ์ มติชน ฉบับวันที่ 30 พฤศจิกายน 2551 หน้าที่ 10 คอลัมน์ ผู้แทนท้องถิ่น