ชลประทานชัยนาทออกเตือนเกษตรกร ใช้น้ำประหยัดรับมือฝนแล้ง กันพืชผลการเกษตรเสียหาย

            นายสุชาติ เจริญศรี ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาทเปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาในปัจจุบันมีการใช้น้ำเกินจากแผนที่กำหนดไปมาก โดยใช้ไปแล้วทั้งสิ้น 7,025 ล้านลูกบาตรเมตร คิดเป็นร้อยละ 133 ของแผน ซึ่งการใช้น้ำเกินแผนอย่างต่อเนื่องนี้จะส่งผลกระทบกับปริมาณน้ำต้นทุนในการทำการเกษตรในฤดูนาปี 2557 ที่จะทำให้การส่งน้ำเพื่อการเกษตรไม่เป็นไปตามแผนการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทาน

                ดังนั้นจึงขอความร่วมมือมายังพี่น้องเกษตรกร ให้ช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัดอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการงดทำนาปรัง เพื่อให้มีน้ำสำรองไว้ใช้เพื่อการเพาะปลูกฤดูกาลใหม่ที่จะเริ่มต้นในกลางเดือนพ.ค. 2557 ซึ่งสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือปรากฏการณ์ฝนทิ้งช่วงที่จะมีขึ้นทุกปีในระยะเดือน ก.ค. อาจจะสร้างความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตรได้หากไม่มีการวางแผนการใช้น้ำและปฏิบัติตามแผนอย่างเคร่งครัดของเกษตรกร โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ มีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ 800,000 ไร่เศษ ในพื้นที่ 3 จังหวัดฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา คือ จ.ชัยนาท จ.นครสวรรค์ จ.ลพบุรี และ จ.สระบุรี ซึ่งมีทั้งพื้นที่นาลุ่มที่มักเกิดปัญหาน้ำท่วม และพื้นที่นาดอนที่จะประสบปัญหาน้ำแล้ง
นายสุชาติ กล่าวย้ำว่า เพื่อป้องกันความเสียหายของนาข้าวทั้งนาลุ่มและนาดอน พี่น้องเกษตรกรควรปฏิบัติตามแผนการใช้น้ำของกรมชลประทานอย่างเคร่งครัด โดยไม่ต้องกังวลว่าน้ำจะเพียงพอในการทำนาหรือไม่ เพราะกรมชลประทานสามารถจัดสรรน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการอย่างแน่นอน หากไม่มีการใช้น้ำนอกแผนของเกษตรกร

แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ แนวหน้า ฉบับวันที่  8 พฤษภาคม 2557

รายงาน :   ส่วนส่งเสริมการจัดการ

[ประปาไทย.คอม] [ข่าวภูมิภาค]