ท้องถิ่นอำเภอเมืองมหาสารคาม ชี้แจงการสร้างประปาล่าช้า

เจริญชัย จิรชัยรัตนสิน
วิศวกร 5
จักรกฤษ  บัวเทศ
พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 3

 

            นายประสิทธิ์ แฝงเมืองคุก ผู้ใหญ่บ้านบ้านบุ่งคล้า หมู่ 11 ต.ลาดพัฒนา อ.เมือง จ.มหาสารคาม เผยว่า ขณะนี้ชาวบ้านบุ่งคล้า หมู่ 11 และบ้านท่างาม หมู่ 3 กว่า 100 คน ไม่มีน้ำประปาใช้ และข้องใจโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน บ้านบุ่งคล้า และบ้านท่างาม งบประมาณ 3 ล้านบาท ที่องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ลาดพัฒนา ก่อสร้างเสร็จนานหลายเดือนแต่ยังเปิดใช้การไม่ได้ สอบถามไปทาง อบต.ลาดพัฒนา ก็แจ้งว่าเรื่องอยู่ที่อำเภอเมืองและทางจังหวัด

นายวิทยา อาจสอน นายก อบต.ลาดพัฒนา กล่าวว่า เหตุที่ระบบประปายังเปิดใช้งานไม่ได้ ต้องรอการเบิกเงินงวดจากทางอำเภอเมืองมหาสารคาม ไม่ทราบว่าทำไมจึงล่าช้า ทั้งที่คณะกรรมการตรวจรับงานไปเรียบร้อยแล้ว และส่งเรื่องให้ทางอำเภอเมืองนานนับเดือน

นางแก้วมณี ศรีบรรเทา ท้องถิ่นอำเภอเมืองมหาสารคาม กล่าวว่า โครงการดังกล่าวมีการเบิกจ่ายเงินรวม 3 งวด ขณะนี้อยู่ระหว่างการอนุมัติจ่ายเงินงวดที่สอง เหตุที่ล่าช้ามาจากทางนายอำเภอต้องการให้การก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้อง จึงให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจและพบความบกพร่องหลายจุดที่ผู้รับเหมาต้องแก้ไข
 

 [ประปาไทย.คอม] [ข่าวภูมิภาค]
แหล่งข่าว:หนังสือพิมพ์ มติชน  ฉบับวันที่ 6 ตุลาคม 2551 หน้า 8