นายกฯตำบลหัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ สร้างประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐาน


        "สำรวย สมพงษ์" นายกเทศมนตรีตำบลหัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ ที่ยอมรับว่าตัวเองเป็นเพียงหญิงตัวเล็กๆ คนหนึ่ง แต่ก็ไม่นิ่งนอนใจที่ขออาสาเข้ามาพัฒนาพัฒนาตำบลเช่นเดียวกับชายอกสามศอก

"ดิฉันต้องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นป่าดงใหญ่ อ่างเก็บน้ำหนองสามขาให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศ สร้างชุมชนเข้มแข็งในหมู่บ้านที่ล่อแหลมต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติด เพราะปัจจุบันเริ่มจะกลับเข้ามาแพร่ระบาดอีกแล้ว จึงได้รณรงค์อย่างต่อเนื่อง ยพุ่งเป้าไปที่เด็กและเยาวชนเป็นอันดับแรก โดยส่งเสริมให้หันมาออกกำลังกาย

"นอกจากนี้ยังจัดให้มีแหล่งจำหน่ายสินค้าตำบล อาหาร เครื่องดื่มที่สะอาด ถูกสุขอนามัยภายในตำบล เพื่อสร้างอาชีพเสริมให้คนในชุมชนพอมีพอกิน ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเขาอีก

"แต่ยังมีปัญหาที่หนักใจ คือ ภัยแล้ง ทุกปีจะเจอกับภัยแล้งซ้ำซาก ทำการเกษตรก็ไม่ได้ผล ปลูกข้าวนาปรังก็ตายหมด เพราะแหล่งน้ำมีไม่เพียงพอ ทั้งที่น้ำ คือ หัวใจของเกษตรกรรม จึงจะทำประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐาน ขุดแหล่งน้ำดิบให้เพียงพอกับความต้องการ โดยจะดำเนินการในปีนี้ เชื่อว่าประชาชนจะมีรายได้เพิ่มจากการทำนา และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่านี้อีกหลายเท่าตัว

"สำหรับดิฉันแล้วแหล่งน้ำเป็นสิ่งที่สำคัญ หากมีน้ำเพียงพอทำการเกษตร ชาวบ้านคงลืมตาอ้าปากได้"
   [ประปาไทย.คอม] [ข่าวภูมิภาค]

แหล่งข่าว: จากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 3 กรกฎาคม 2552 หน้า 8 คอลัมน์ ผู้แทนท้องถิ่น