อบต. ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน สร้างประปาภูเขา ช่วยเหลือชาวบ้าน

       

        "นายสุทัศน์ เดชทรงชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ดูแลพื้นที่หมู่บ้านทั้งหมด 11 หมู่บ้าน 3 หย่อมบ้าน มีประชากรกว่า 4 พันคน กระจัดกระจายไปตามพื้นที่สูงจนติดแนวชายแดนประเทศพม่า

"ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขา ทำอาชีพเกษตรกรรม เช่นปลูกถั่วแดง ข้าวไร่ ข้าวโพด และขิง เป็นต้น ต่างต้องอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก เมื่อถึงฤดูแล้งชาวบ้านต้องปล่อยให้พื้นที่การเกษตรร้างว่างเปล่า

"อบต.ได้เตรียมช่วยเหลือติดตั้งประปาภูเขา ต้องต่อท่อประปาจากแหล่งน้ำระยะทางไกล ใช้งบประมาณจำนวนมาก

"ที่สำคัญอีกเรื่องที่ อบต.ดำเนินการขณะนี้คือ การสำรวจวิจัยพื้นที่ทำกินของชาวบ้านตามโครงการจีพีเอส เนื่องจากพื้นที่ทำกินและที่อยู่อาศัยของชาวบ้านทั้ง 11 หมู่บ้าน มีโฉนดเพียง 4 หมู่บ้าน คือ แม่ละนา ไม้ฮุง ไม้ลัน และปางคาม นอกนั้นไม่มีเอกสารสิทธิ

"ทำให้ชาวบ้านถางป่าทำไร่เลื่อนลอยเพิ่มขึ้น เมื่อใช้จีพีเอสตรวจสอบ จะทราบว่าพื้นที่ตรงไหนเป็นของใครและจำนวนเท่าใด ป้องกันการบุกรุกพื้นที่ การสำรวจวิจัยครั้งนี้ ใช้งบประมาณกว่า 3 แสนบาท และเป็นแห่งแรกของ จ.แม่ฮ่องสอน

"เมื่อโครงการนี้เสร็จเรียบร้อย จะทำให้ปัญหาการบุกรุพื้นที่ป่าและการแย่งที่ทำกินหมดไป"


 

        [ประปาไทย.คอม] [ข่าวภูมิภาค]

แหล่งข่าว:หนังสือพิมพ์ มติชน ฉบับวันที่ 25 พฤษภาคม 2552 หน้าที่ 8 คอลัมน์ ผู้แทนท้องถิ่น โดย สมาน ตันใส