น้ำประปาใส...ชาวบ้านหายทุกข์ ความสุขของ "นายก อบต.จาน"

เจริญชัย จิรชัยรัตนสิน
วิศวกร 5
จักรกฤษ  บัวเทศ
พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 3

 

    

       
       ปัจจัยสี่ คือ อาหาร น้ำดื่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของชีวิตมนุษย์ หากปัจจัยข้อใดข้อหนึ่งบกพร่องไปก็ยากที่คนในชุมชนนั้นๆ จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีในระดับที่น่าพอใจได้

ดังนั้น วีระ จันทร์ดวงศรี หนุ่มใหญ่วัย 43 ปี ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจาน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ จึงมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาพื้นฐานข้อนี้อย่างเต็มที่

โดยเฉพาะปัญหา "น้ำดื่ม-น้ำใช้" ของประชาชนในพื้นที่ที่มาตรฐานย่ำแย่มานาน !!

วีระ เข้าใจดีว่า สภาพพื้นที่ของภาคอีสาน โดยเฉพาะ จ.ศรีสะเกษ เป็นเขตแห้งแล้ง แหล่งเก็บกักน้ำมีขนาดเล็กตื้นเขิน ไม่เพียงพอต่อความต้องการนำไปอุปโภคบริโภค และที่สำคัญน้ำมีสภาพขุ่นถึงขุ่นมาก บางแห่งขุ่นเหมือนกับโคลนผสมอยู่ด้วย

ส่วนการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ภายในตำบลที่มีถึง 5 แห่ง ก็สามารถแก้ไขปัญหาได้

แม้จะส่งเจ้าหน้าที่ประปาไปอบรม เพื่อกลับมาพัฒนาคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น แต่ก็ไม่เป็นผล เพราะน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาแต่ละแหล่งมีความขุ่นข้นมาก

เขาพยายามแก้ปัญหาไปอีกขั้น โดยดำเนินการขุดขยายแหล่งน้ำให้กว้าง และลึกกว่าเดิม แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้น้ำหายขุ่นได้ ประกอบกับงบประมาณมีจำนวนจำกัด จึงเป็นอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำดื่มน้ำใช้ของคนในพื้นที่

ระหว่างนั้นเสียงร้องเรียนถึงความทุกข์ยากลำบากของชาวบ้านก็ดังกระหึ่มขึ้น เพราะน้ำประปาที่ใช้อยู่ไม่มีคุณภาพ คือน้ำมีสภาพขุ่นและเหนียว เวลาอาบจะมีความเหนียวติดตัว บางรายเกิดปัญหาคันผิวหนัง หากนำน้ำไปกักเก็บไว้ในภาชนะก็จะเกิดตะกอนขึ้น

กระทั่งในปีงบประมาณ 2550 อบต.จาน ก็ได้รับการจัดสรรงบประมาณส่วนกลาง เพื่อก่อสร้างระบบประปาด้วยวงเงิน 9 ล้านบาท แต่นั่นก็เพียงพอเฉพาะระบบพื้นฐาน ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อการทำให้น้ำหายขุ่นอยู่ดี

นายก อบต.จาน เห็นว่างบประมาณดังกล่าวยังเหลือ จึงตัดสินใจก่อสร้างบ่อพัก หรือ "บ่อบำบัดน้ำดิบ" ก่อนที่จะสูบน้ำขึ้นสู่ระบบการผลิตน้ำประปา

กระนั้นแนวคิดของเขาก็ใช่ว่าจะได้รับการตอบรับทันที เพราะระหว่างการก่อสร้างก็มีเสียงโจมตีจากฝ่ายที่ไม่เข้าใจและไม่เห็นด้วย เพราะเกรงว่าหากทำไม่สำเร็จจะเป็นการเสียงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์ เพราะไม่เคยเห็นมีที่ไหนเคยก่อสร้างในลักษณะนี้มาก่อน

แต่ความสะอาดและบริสุทธิ์ของน้ำประปาของ อบต.จาน ก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ

จากผลการทดสอบโดยการสูบน้ำจากบ่อพักน้ำดิบมาสู่ระบบการผลิตน้ำประปา พบว่าประชาชนผู้ใช้น้ำไม่มีอาการเหนียวตัว หรือคันตามร่างกาย ส่วนตะกอนที่เคยนอนก้อนภาชนะก็ไม่มีอีกต่อไป ซึ่งสร้างความยินดีปรีดาไปทั่วชุมชน

“ผมรู้สึกดีใจและมีความสุขที่พี่น้องประชาชนของผมหมดปัญหาโลกแตกเสียที แต่ปัญหาแหล่งน้ำในเขตรับผิดชอบของผมยังเหลืออีกมาก ในพื้นที่มีหลายหมู่บ้านที่ยังขาดน้ำประปาอุปโภคบริโภคอยู่ ผมจึงขอความอนุเคราะห์จากส่วนกลางสนับสนุนงบประมาณให้มากกว่านี้ และขอยืนยันว่าจะขอดูแลพี่น้องประชาชนให้อยู่อย่างมีความสุขสบายตลอดไป"

นายก อบต.จาน กล่าวด้วยสีหน้าเปี่ยมสุข เพราะปัญหาปัจจัยพื้นฐานของประชาชนได้รับการขจัดปัดเป่าไปได้มากแล้ว เหลือเพียงการต่อยอดในส่วนที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุงให้มีคุณภาพดียิ่งๆ ขึ้นไปเท่านั้น

 

 [ประปาไทย.คอม] [ข่าวภูมิภาค]

แหล่งข่าว:หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก ฉบับวันที่ 14 ตุลาคม 2551 คอลัมน์ภูมิภาค