คนทับคล้อกว่า 3 พันครัวเรือน ครวญเจอภัยแล้งขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค

        นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และ ผอ.กอ.รมน.พิจิตร ได้สั่งการให้ พ.อ.วีรวัฒน์ วิวัฒน์วานิช รอง ผอ.รมน.พิจิตร ลงพื้นที่รับฟัง-หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาชาวบ้าน ต.เขาทราย-ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร หลังพื้นที่ทำการเกษตรเกือบ 1 หมื่นไร่ กำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ที่รอรับน้ำจากคลองวังแดง เป็นหลัก รวมถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำประปา เพื่อการอุปโภค-บริโภค ซึ่งแม้ว่า อ.ทับคล้อ จะมีระบบประปา แต่น้ำดิบที่ใช้เพื่อผลิตน้ำประปา ไม่เพียงพอ ต้องขอรับน้ำประปาจากการประปาตะพานหิน-ทับคล้อ -เขาทราย และต้องส่งน้ำมาตามท่อส่งน้ำระยะทางเกือบ 22 กิโลเมตร ทำให้ต้องสลับเวลาจ่ายน้ำให้ชาวบ้านที่ใช้น้ำประปา ประมาณ 3,600 กว่าครัวเรือน ซึ่งหากจะแก้ปัญหาน้ำประปาทั้งระบบจะต้องใช้งบประมาณถึง 70 ล้านบาท ซึ่งเรื่องดังกล่าวเคยมีการเสนอขอไปแล้วหลายครั้ง แต่ก็ไม่เคยได้งบประมาณมาแก้ปัญหา
 

 

           
        นายเกษียร เฟื่องเพียร ผจก.การประปาตะพานหินและรับผิดชอบการประปาทับคล้อ , ว่าที่ร้อยตรีฉัตรชัย บัวกุล ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง อ.ทับคล้อ , นายกณพ ทองประเสริฐ เจ้าหน้าที่ปกครอง รวมถึงผู้นำท้องถิ่นร่วมชี้แจงปัญหาว่าชาวทับคล้อ เจอทั้งปัญหาน้ำประปาไม่เพียงพอต่อความต้องการ, น้ำเพื่อการเกษตรขาดแคลน อีกทั้งฤดูน้ำหลากก็เกิดน้ำท่วมเป็นประจำ พอถึงฤดูแล้งก็ไม่มีน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค ซ้ำซากมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้ว เนื่องจากพื้นที่ อ.ทับคล้อ ต้องรับน้ำมาจากคลองวังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ ผ่านมาทางคลองวังแดง-คลองวังโป่ง แต่ทุกวันนี้ต้นน้ำ ได้ใช้น้ำไม่มีปัญหา แต่ชาวทับคล้อ ที่รอรับน้ำกลับมีปัญหา เพราะประตูระบายน้ำ และทางระบายน้ำ รวมถึงฝายเรียงหินด่านช้าง ต.ท้ายดง อ.วังโป่ง และประตูน้ำในคลองระบายน้ำที่อยู่ข้างฝายเรียงหินด่านช้าง ก็พังเสียหาย เป็นผลทำให้น้ำที่จะส่งมาอำเภอทับคล้อเกิดปัญหา อบต.เขาทราย หรือ อปท. ในเขตทับคล้อจะจัดงบประมาณไปซ่อมแซมข้ามเขตก็ไม่ได้ ส่วนพื้นที่ อ.วังโป่ง ไม่ได้เดือดร้อน จึงไม่จัดงบประมาณมาปรับปรุงหรือซ่อมแซมแหล่งที่มา :  MGR Online  16 มิ.ย. 2561

รายงาน :   ส่วนส่งเสริมการจัดการ

[ประปาไทย.คอม] [ข่าวภูมิภาค]